Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Phong cách của Đức Ki-tô

Con dâng khởi đầu ngày mới hôm nay lên Chúa. Thượng Hội đồng mời gọi con sống theo phong cách của Chúa Giêsu trong xã hội của thế kỷ 21. “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào lối sống của Người, một cuộc sống phó thác đi đến cùng trong tình yêu, trong sự cởi mở với thế giới, và đặc biệt với những người đang đau khổ, bị loại trừ và bị từ chối” (Bước 5, Đường Con Tim). Lối sống này nhắc con về sự hoán cải cá nhân. Hôm nay, con nhìn lại bản thân: con dành bao nhiêu thời gian để làm việc, bao nhiêu lâu để nói chuyện với bạn bè; để xem TV, lướt mạng xã hội… Liệu con có đang sống theo những cử chỉ, dấu hiệu của Chúa Kitô trong công việc thường ngày của mình không? Và làm thế nào để con có thể lớn lên theo những điều này? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Christ’s Style

Offer this day as you begin. The synod invites us to live the Style of Jesus in society of the 21st century. “Jesus calls us to enter into his way of life, a surrendered existence that goes to the end in love, in openness to the world, and especially to those who suffer, are excluded and rejected.” (Step 5, The Way of the Heart) This way of life calls for a personal conversion. Examine yourself today: how much time do you spend doing your work, talking to friends, watching TV, surfing social networks… Do you live the gestures of Christ in your routine tasks? How could you grow in this sense? Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thời gian để phục vụ

Con thinh lặng và ngẫm lại lời cầu nguyện sáng nay với Ngài. Con tự hỏi chính mình rằng – con đã dành bao nhiêu thời gian cho những người bệnh tật, người đau buồn, người nghèo khổ; những người cần được lắng nghe và mong muốn nhận được một lời động viên? “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12, 39-48). Con có thời gian trong tay mình. Con sẽ làm gì với thời gian Chúa đã ban tặng? Con suy nghĩ, và dành thời gian cho những gì là cần thiết. Xin Chúa cho con biết dành thời gian với Ngài và hết lòng phục vụ anh em. Ước gì khi Chúa đến, con luôn sẵn sàng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Time to serve

Review this morning’s prayer. How much time have you dedicated to the sick, to the sad, to the poor, to those who needed to be heard and receive a word of encouragement? “But understand this: If the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.”(Lk 12:39-48) You have the time in your hands. What are you going to do? Think about it, and give what time is necessary. Spend some time with Him and serve your brothers and sisters. May the Lord find us prepared.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày sống, con nhìn lại để biết ơn những gì mình đã sống. Con suy nghĩ và phản tỉnh về những khoảnh khắc quan trọng trong ngày của con: Những ai đã ở bên cạnh con? Con đã gieo hạt mầm nào nơi các anh chị em mình? Bản thân con đã gặt hái được những gì?… Con cầu xin Thiên Chúa Cha ban sự khôn ngoan để ngày mai con có thể nội tâm hóa tầm quan trọng của việc suy ngẫm và tạ ơn, để gieo và gặt trong cuộc đời chính con và trong cuộc sống của anh chị em con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take in your hands the day that is ending to be grateful for what you have lived. Think and reflect on the important moments of your day: Who was with you? What did you sow in your brothers and sisters? What did you reap? Ask the Father for wisdom so that tomorrow you can internalize the importance of this, in order to sow and reap in your life and in the lives of your brothers and sisters. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao