Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-12


🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 25-12-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Chúc mừng Giáng Sinh! “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,11). con dành ngày hôm nay để ở lại với Chúa, và đồng hành với gia đình Na-za-rét trong máng cỏ. Một nơi bẩn thỉu với đàn gia súc rất thấp hèn. Nhưng sự hiện diện của Hài Nhi Giê-su làm cho nó trở nên xứng đáng, biến nó đẹp lên, và thánh hóa nó thành một nơi cho ơn cứu độ. Con biết ơn Tình Yêu của Chúa thể hiện trên khuôn mặt của Hài Nhi mới sinh. Ước gì cuộc sống của con cũng được làm đẹp với sự hiện diện của Chúa trong con. Để tình yêu đó được sinh ra trong nghèo khó. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Merry Christmas! “For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord” (Luke 2:11). Today, take the day to stay with the Lord and accompany the Nazareth family in the manger. A dirty place with farm animals, very lowly. But the presence of the Child Jesus makes it worthy, beautifies it, and transforms it into a place for salvation. Be grateful for the Love of the Lord that is manifested in the face of the newborn Child. Your life is also made beautiful with the presence of the Lord in you. Let it be born in poverty. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⭐️

Con ngừng lại để cầu nguyện trước máng cỏ vào ngày rất đặc biệt này, ngày mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. “Đây là lý do tại sao năng quyền của Thiên Chúa đến với nhân loại, nhất là những con người bị hiểu lầm hoặc bị gạt ra bên lề thế giới. Nhưng thế giới này sống và phát triển là nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, là Đấng mà những tôi tớ này hướng tới trong lời cầu nguyện của họ. Lời cầu nguyện ấy không là một chuỗi huyên náo và hiếm khi gây xôn xao dư luận, nhưng lời cầu nguyện ấy thật quan trọng để khôi phục lòng tin cho thế giới!” (ĐTC Phanxicô). Trong tâm tình đó, con cầu nguyện với Chúa Hài Đồng.

WITH JESUS DURING A DAY⭐️

On this very special day that the Lord has given to us, take a break to pray before the manger. The Pope tells us that, “This is why God’s lordship passes through this chain of men and women, often misunderstood or marginalized in the world. But the world lives and grows thanks to the power of God whom these servants attract with their prayer. It is not at all a boisterous chain, and rarely makes headlines, yet it is so important to restoring trust to the world!” Pray with the Child Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một chút và cám ơn vì đã trải qua một ngày nữa. Thở thật chậm và lấy lại sự bình an trong tâm hồn. Hồi tâm lại tất cả những kinh nghiệm trong thẳm sâu tâm hồn của con. Điều gì đẹp và đã làm con kinh ngạc trong ngày hôm nay? Con đã khám phá ra những điều tốt lành hay những điều tốt đẹp nào mà con được mời gọi để chiêm ngắm và cảm nếm chưa? Phong cảnh, con người, cử chỉ, tác phẩm nghệ thuật, nơi chốn hoặc những cuộc gặp gỡ? Thờ phượng là thừa nhận với trái tim của con về mọi sự vĩ đại bao la quanh mình và thực hành nó! Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause for a few moments and give thanks for one more day. Breathe slowly and regain inner silence. Go through all your experiences in your heart. What has been beautiful and has amazed you today? Have you discovered goodness or good things that you have been invited to contemplate and enjoy? Landscapes, people, gestures, works of art, places, or conversations? To worship is to acknowledge with your heart the greatness that surrounds you. Put it into practice! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.