Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Món quà nhưng không của Thiên Chúa

Lạy Chúa, sáng nay Ngài đã đánh thức con dậy. Tạ ơn Ngài vì tất cả những điều con sẽ được khám phá trong hôm nay, khi cất bước đi trong niềm tin và hy vọng. Ngài mời gọi con bám lấy Ngài vững chắc hơn để con có thể sinh hoa trái dồi dào. Lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho người con thiêng liêng của mình là Timôthê vang lên trong tim con: “Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh” (2 Tm 1, 6). Lạy Chúa, con ước ao Ngài đánh thức trong con ân sủng này, để con vươn đến với người khác, đón nhận sự khác biệt của họ, và nhìn thấy sự đa dạng như một nguồn mạch dồi dào.

Lạy Chúa, con xin dâng cuộc sống hiện tại cho sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu, xin Ngài hiệp nhất tư tưởng chúng con trong chân lý, và hiệp nhất trái tim chúng con trong tình yêu. Amen.

WITH JESUS IN THE MORNING

Free gift of God

You have awakened me this morning, Lord, and I thank you for all that I will discover today as I walk in faith and hope. You invite me to anchor myself more firmly in you so that I may bear abundant fruit. The advice of the Apostle Paul to his son Timothy resounds in my heart: “Rekindle the free gift of God, the gift that is in you.” I would very much like you to awaken in me this gift of reaching out to others, of welcoming their differences and of seeing diversity as a source of richness. Lord, I make my present life an offering for the unity of all Christians. Unite, O Lord, our minds in truth and our hearts in love. Amen.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tác nhân của sự hiệp nhất

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ánh chiều thật rực rỡ. Đó là dấu hiệu của sự sống, của tình yêu thương và sự quan phòng mà Ngài dành cho muôn loài, khiến mặt trời rọi sáng cả những điều tốt lẫn điều xấu. Con tạ ơn Ngài vì ngày hôm nay, vì hành trình diệu kỳ vẫn tiếp diễn. Con tự hỏi, liệu hạt giống đức tin mà Ngài gieo trong tim con đã nảy mầm chưa? Nếu thế giới chia rẽ, nếu Giáo Hội lưỡng phân, nếu tâm can con chằng chịt mâu thuẫn, đừng lãng phí thời gian chỉ trích người khác, và giận dữ với chính mình, nhưng hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần – ĐTC Phanxicô khuyên nhủ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới mặt đất này. Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo.

WITH JESUS DURING THE DAY

Actor of unity

A sunny afternoon, a sign of vitality, life and of the divine care for all his creatures that makes the sun rise on the good and the bad. Let us thank the Lord, for this day that continues its course. Has the seed sown in your heart germinated? It is up to you to see that it does. If the world is divided, if the Church is polarized, if the heart is fragmented, do not waste our time criticizing others and getting angry with yourself, but invoke the Spirit, Pope Francis advises us. Come Holy Spirit Creator, renew the face of the earth. Veni Creator Spiritus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Học hỏi từ tha nhân

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã cho con được trải nghiệm muôn vẻ muôn màu trong cuộc sống này. Cám ơn Ngài vì cho con được gặp gỡ những con người khác biệt, cho Giáo Hội quy tụ muôn người, muôn chi thể nên một thân thể. Xin thứ tha cho những lúc con khước từ người khác và chỉ mong mọi người phải giống con, thay vì học hỏi từ họ. Trước khi ngủ, con cầu xin Chúa Thánh Thánh Thần soi sáng, giúp con nhận ra các đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu và khám phá ra tính phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo Hội Công Giáo. Lạy Mẹ Maria, con hướng về Thánh Êlisabét, và cùng người tung hô rằng: “Bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Learning from others

I thank you, Lord, for allowing me to experience the richness of difference. Thank you for the person who thought differently from me, thank you for your Church that brings together so many different people, a body with many members. Forgive me for my rejection of others, forgive me for wanting everyone to be like me instead of being enriched by them. Forgive me for wanting only one color instead of appreciating what is multicolored. Before I go to sleep, I ask the Spirit to help me recognize the different charisms in the Christian community and to discover the richness of the different ritual traditions within the Catholic Church. Like Mary, I turn to Elizabeth who exclaims: Blessed art thou among women.” Hail Mary (Team Burkina Faso)

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao