Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-02


  • ☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️

⏰NGÀY 26/02/2021⏰

⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌥

Con biết ơn vì một ngày mới đến bằng việc chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng thực thi tinh thần Nước Trời. “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  (Mt 5, 20-26) Hôm nay, con sẽ bỏ qua những điều xúc phạm, mỉm cười đáp lại trước những cư xử tồi tệ, chia sẻ với những người ích kỷ, giúp đỡ những ai khước từ con, mở rộng cánh cửa cho những ai khép lại, và sẽ luôn tha thứ. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng trắc ẩn để con dám bước đến bên những người nữ đang chống chọi với nạn bạo hành, hầu cho trái tim họ được chữa lành và cuộc sống của họ được phục hồi. Lạy Cha chúng con…

Be grateful for a new dawn by preparing your heart to put into practice the attitudes of the Kingdom. “If their righteousness is not greater than that of the scribes and Pharisees, they will not enter the Kingdom of Heaven” (Matthew 5:20-26). Let offenses pass, return a smile to difficult interactions, share with those who are mean, give to those who deny you, open the door to those who close it, always forgive. The Lord offers compassion to reach so many women who suffer from violence so their hearts can be healed and their lives restored. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Con dành ít phút để nghỉ ngơi và nhìn xem liệu hôm nay con đã nhận ra những ơn lành và tài năng nào mà Thiên Chúa đã ban cho anh chị em xung quanh. Đức Giáo hoàng nói rằng: “Phụ nữ là những nhân vật chính của một Giáo hội luôn đi về phía trước, lắng nghe và quan tâm đến những nhu cầu của người khác, có khả năng thúc đẩy những tiến trình công lý thực sự và mang hơi ấm của một ngôi nhà đến những môi trường xã hội khác nhau, nơi mà họ tìm được chính bản thân mình.” Chúc phúc là “nói tốt” về người khác. Con xin trân trọng những tài năng mà Đức Cha đã nhấn mạnh nơi các chị em phụ nữ quanh con. Con khởi động lại ngày sống của mình.

⚡WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Welcome the afternoon break and review if you have been able to recognize the gifts and talents of your brothers and sisters today. The Pope tells us that “Women are the protagonists of a Church that goes forth, listening and caring for the needs of others, capable of fostering true processes of justice and bringing the warmth of a home to the various social environments where they find themselves.” To bless is to “say well” about others. Value in the women of your circles these talents that the Pope highlights. He elaunches your day.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con nhìn lại ngày sống và biết ơn vì những ân sủng dù lớn hay nhỏ mà Ngài đã ban: một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ, hay một sự đồng hành. Con ý thức về những người mà con cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt, đặc biệt là người nữ. Những lúc con gặp họ, liệu con đã đặt mình vào vị trí của họ để cố gắng hiểu họ hơn hay con chỉ thích phán xét? Liệu thái độ của con đã làm những người này tổn thương hay đã chữa lành họ? Làm sao để con có thể sửa chữa những tổn thương mà mình đã gây ra? Con quyết tâm, sẽ trao một cử chỉ yêu thương vào ngày mai, đặc biệt là với những phụ nữ đang bị tổn thương trong cuộc sống. Kính mừng Maria …

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Pick up your day. Be grateful for the big or small graces that God has given you, a conversation, a surprise, a company. Become aware of those with whom you had difficulties, especially if they are women. Did you put yourself in their place trying to understand or did you prefer judgment? Did you hurt or heal with your attitudes? How could you repair the damage done? Make up your mind to have a gesture of love tomorrow, especially with a woman wounded by life. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.