Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới đã đến. Thật tốt lành khi con bắt đầu một ngày làm việc bằng cách nhớ đến Chúa Giê-su. Con thường nghĩ rằng chỉ mình con là đủ làm nên mọi chuyện. Con thường quên cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho con. Hôm nay, con nhớ lại những lời nói viên đại đội trưởng trong Kinh Thánh: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8). Xin Chúa hãy gia tăng lòng tin trong con! Xin dâng Chúa ngày hôm nay, và con nguyện hiệp ý cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, con cũng xin cầu nguyện cho tất cả những ai đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to God for this new day; how good to start the day remembering Jesus. I often think that I am enough on my own; I often forget to ask the Lord to increase my faith. Today, I remember the words of the centurion: “Lord, I am not worthy that you should enter under my roof; only say the world and my soul shall be healed.” (Mt 8:8). I ask that the Lord increase my faith! I offer this day for the intentions of the Holy Father, remembering and asking God for all those who are preparing for the sacrament of marriage. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa luôn là trên hết. Ngài chờ chúng ta trước, yêu chúng ta trước, giúp đỡ chúng ta trước ”(ĐTC Phanxicô). Thật thú vị biết bao khi mỗi hành động của con đối với Chúa là một lời hồi đáp với tiếng Ngài gọi. Cảm ơn Chúa đã không bao giờ từ bỏ con và luôn sẵn sàng chào đón con. Con thực sự muốn biết làm thế nào để đáp lại tình yêu của Ngài và sự dịu dàng của Ngài dành cho con. Chúa thật lớn lao và không bao giờ quên những người con nhỏ bé của Ngài. Vì vậy, con cảm thấy được Chúa bảo vệ, hỗ trợ và yêu thương, bất chấp những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống… Bởi vì con biết rằng mọi thứ đều sẽ trôi qua, nhưng tình yêu của Ngài là vượt thời gian và vô điều kiện.    

WITH JESUS DURING A DAY

“God is always first. He waits for us first, loves us first, helps us first ”(Pope Francis). It is very interesting to know that every move I make to God is an answer to his call. Thank you, Lord, for never giving up on me and always being ready to welcome me. I really want to know how to respond to your love and your tenderness towards me. You are so great and never forget your little ones. So I feel protected, supported and loved, despite life’s difficulties and misfortunes, because I know that everything passes, but your love is timeless and unconditional.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lấy lại sự bình an trong tâm hồn, con tìm một nơi tĩnh lặng để bình tâm. Hôm nay, con nên biết ơn Ngài về điều gì? Con đã có phản ứng thế nào với những tình huống mới? Con sẵn sàng đón nhận hay con nghĩ rằng con là người đã biết trước mọi thứ? Con có thể nhận ra những sai lầm của mình không? Nếu con không thể, con làm điều đó vì sợ hãi hay vì tự kiêu? Xin cho con sức mạnh để ngày mai con biết làm lại từ đầu, đón nhận mọi điều mới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I regain the serenity of soul, finding a calm place that inspires me to enter myself. What should I be thankful for this day? How did I react to new situations? Am I willing to receive, or did I introduce myself as someone who already knows everything in advance? Was I able to recognize my mistakes? If I was not able, did I do it out of fear or pride? I ask for the grace of tomorrow to know how to start over, welcoming all things as new. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.