Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-12


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 26-12-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con biết ơn mùa Giáng sinh này với tuần Bát Nhật Giáng Sinh của Đấng Cứu Chuộc vẫn đang tiếp diễn. “Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20). Cuộc tử đạo của Stê-pha-nô là dấu chỉ và là lời mời cho chúng con về những cuộc tử đạo nhỏ bé, mà chúng con có thể học để sống trong thinh lặng và dâng hiến mỗi ngày. Học cách im lặng trong những xung đột không cần thiết, kiên nhẫn tha thứ những thiếu sót của anh em, mỉm cười trước khó khăn. Những hy sinh nhỏ bé này sẽ sinh hoa trái trong từ bỏ lớn lao của Đấng sinh ra tại máng cỏ Bê-lem. Lạy Cha chúng con ở trên trời …

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Be grateful for this Christmas season. For eight days the celebration of the birth of the Savior continues. “For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you” (Matthew 10:20). Stephen’s martyrdom is a sign and invitation of the small martyrdoms that we can learn to live with in silence and dedicate to it every day. Learn to be quiet in unnecessary fights, patiently tolerate your brother’s shortcomings, smile at difficulties. The small self-denials of the day become fruitful in the great self-denial of the Crib in Bethlehem. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút để gặp gỡ Chúa trong chiều nay. ĐTC Phaxicô đã khuyến khích chúng con đào sâu đời sống cầu nguyện của mình: “Cầu nguyện là một chuỗi liên lỉ của ngày sống: Nhiều người cùng cầu nguyện để gieo sự sống. Việc cầu nguyện gieo sự sống dù chỉ là những lời cầu nguyện nhỏ bé: Vì vậy thật quan trọng để dạy trẻ con biết cầu nguyện.” Trong mùa Giáng Sinh này, con cùng với anh chị em cầu nguyện mỗi ngày cho những thách đố của nhân loại, cầu cho sứ mạng của Giáo Hội và nhớ đến những ai đang nối kết tạo nên mối dây phục vụ mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break this afternoon to meet the Lord. Pope Francis encourages us to deepen our life of prayer, “Prayer is always a chain of life: many men and women who pray, sow life. Prayer sows life, small prayers: this is why it is so important to teach children to pray.” In this Christmas season, join so many people who pray daily for the challenges of humanity and the mission of the Church and who form a true chain of service to humanity.

— ∞  +  ∞ —

💫CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💫

Con biết ơn vì những gì con đã trải qua trong ngày hôm nay. Để nội tâm của con được lớn lên, con cần học cách nhận ra tiếng nói và làm theo sự dẫn dắt của Thần Khí trong lòng con, phân biệt tiếng nói đó khỏi những tiếng nói “khác”. Thư giãn và thở đều. Con đã cảm thấy được no thỏa ở điểm nào? Những biến cố nào đã làm cho con bối rối và mất bình an? Cuộc gặp gỡ nào không sinh ích lợi cho con? Người nào đó đã làm con bị tổn thương? Con viết xuống những điều con nhận ra, và quyết tâm ngày mai có được bình an trong tâm hồn và trong ngày sống của con. Kính Mừng Maria…

💫WITH JESUS IN THE NIGHT💫

Go through your day and be grateful for what you experienced. To grow in interiority is to learn to identify the voice of the Spirit in the heart, distinguishing it from “other” voices, to follow it. Rest and breathe. At what point have you felt fullness? What events disturbed you and made you lose peace? Which conversations did not help you? Which ones did? Write down what you discover and decide for tomorrow to keep peace in your heart and in what you live. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.