Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 27/03/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Mừng vui lên. Khi bắt đầu ngày mới, gương mặt con có luôn nở nụ cười và rạng rỡ như ánh ban mai không? “các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” (Ga 11, 27-48) Nỗi sợ hãi về việc bị mất đi địa vị tạm thời bởi những người Rô-ma, đã khiến đôi mắt họ bị che khuất khỏi những việc mà Thiên Chúa thực hiện nơi Chúa Giê-su. Hôm nay, con dành thời gian và suy nghĩ xem nỗi sợ hãi nào khiến con khó đón nhận lòng thương xót và tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa? Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Rejoice! As the day begins, is your face always a wide and bright smile like the morning sun? “Priests and Pharisees said: ‘What do we do? This man is doing many miracles. If we let him continue like this, everyone will believe in him, then the Romans will come and destroy our sanctuary and the nation’” (John 11:27-48). The fear of losing their precarious condition as subjects of Rome prevented them from seeing the works of God in Jesus. Make some time today and meditate on which fears make it difficult for you to accept God’s mercy and unconditional love? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian trò chuyện với Chúa Giê-su, để Chúa ôm lấy con, để cho sự dịu dàng của Ngài chạm vào con. “Đức tin đầu tiên của Giáo Hội chính là tình yêu của Chúa Ki-tô, đạt đến đỉnh điểm tha thứ và tự hiến. Giáo Hội trở thành người tôi tớ và là trung gian trước loài người. Vì vậy, ở đâu có Giáo Hội hiện diện, ở đó phải thể hiện rõ lòng thương xót của Chúa Cha.” (ĐGH Phanxicô) Con là Giáo Hội. Hành vi của con sẽ mang đến cho thế giới thông điệp về tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Con có phản chiếu sự tha thứ mà con lãnh nhận từ Thiên Chúa với anh chị em mình không?

WITH JESUS DURING A DAY

Take time to talk with Jesus, let the Lord embrace you and allow his tenderness to reach you. “The first truth of the Church is the love of Christ, which reaches the point of forgiveness and self-giving. The Church becomes a servant and mediator before men. Therefore, where the Church is present, there the mercy of the Father must be evident” (Pope Francis). You are the Church. Your behaviors are what will give the world the message of God’s unconditional love. Do you reflect on your brothers and sisters the forgiveness you receive from God?

— ∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Tạm gác lại bộn bề công việc trong ngày hôm nay. Con chú ý đến những cử chỉ yêu thương được trao ban và đón nhận hôm nay. Con cám ơn từng người một. Con có thể yêu thương ai đó nhiều hơn không? Có người anh nào cần được con tha thứ không? Con có biết rằng con được Cha tha thứ không? Ý thức rằng mình là kẻ tội lỗi, và sự tha thứ của Chúa giúp con dễ dàng gánh lấy tội lỗi của tha nhân. Con phó dâng mọi sự trong bàn tay thương xót và xin hiệp dâng mọi quyết tâm đến với Bí Tích Hòa Giải. Kính mừng Maria…

⚡️WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

Leave your housework to review the day. Put your attention on the gestures of love given and received today. What people are in them? Give thanks for each one. Could you have been more loving to someone? Is there a brother who needs to be forgiven by you? Do you know yourself forgiven by the Father? Being aware of your own sin and of the Lord’s forgiveness enables you to more easily bear the sin of others. Leave everything in the hands of mercy and make your resolution to bring all these things to the Sacrament of Reconciliation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.