Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-05


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 27/05/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Đón chào ngày mới với hơi thở thật sâu, con xin nâng trái tim mình lên để được gặp gỡ và tìm biết Thiên Chúa trong mỗi người mà con tiếp xúc. Giống như anh mù Bartimê, con nài xin Chúa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 48). Xin Ngài mở mắt cho con để con không dửng dưng trước những đau đớn, khổ sở và những nhu cầu của mọi người xung quanh. Và nguyện xin cho mỗi hơi thở của hành trình này là một lời xin vâng xuất phát từ trái tim con, để con đáp lại Thánh ý Chúa. Con xin hiệp dâng ngày sống hôm nay theo ý định của Đức Giáo hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Take a deep breath as you begin this day. Set your heart to meet the Lord and discover Him in each person you meet. Like Bartimaeus, ask the Lord: “Son of David, have mercy on me!” (Mark 10: 46-52). May He open your eyes that you not be indifferent to pain, suffering and the needs of those around you. And may each breath of this journey be a yes from you in response to the Lord. Offer what you live today for the intention of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Con tìm một khoảnh khắc rời xa mọi ồn ào cho cuộc gặp gỡ giữa ngày của con với Chúa Giê-su. Con đang có những cảm xúc ra sao trên hành trình này? Con cảm thấy gì trong lòng mình ngay lúc này? Xin hãy giúp con hình dung cách Chúa đã đồng hành với con, và mỗi cảm xúc đó là từng sự âu yếm của Ngài thế nào. “Ngày nay, con người được coi là hàng hóa tiêu dùng, có thể được sử dụng và sau đó vứt đi. Chúng ta đã bắt đầu văn hóa của sự ‘vứt bỏ’ ”(ĐTC Phanxicô). Vậy làm thế nào để con có thể xóa bỏ “văn hóa bỏ đi” với thời gian còn lại trong ngày của con? Con trở lại cuộc hành trình của mình.  

WITH JESUS DURING A DAY

Find a moment away from noise for your daytime encounter with Jesus. What feelings are you having on this journey? What do you feel in your heart now? Visualize how God has been accompanying you and how each of those sensations has been a caress from God. “Today the human being is considered in itself as a consumer good, which can be used and then thrown away. We have started the culture of ‘discarding’” (Pope Francis). How can you help eradicate the “culture of waste” in the remainder of your day? Get back on your journey.

∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌻

Con tìm một không gian tĩnh lặng. Con dừng mọi công việc để ngẫm lại những người con đã gặp gỡ trong một ngày qua. Liệu con có mong muốn đối xử thân mật, đặc biệt là với người mà con đang gặp trở ngại? Con đã bao giờ dừng lại để nhìn đến những mặt tích cực của anh ấy hoặc cô ấy chưa? Liệu con có thể học được gì từ anh ấy hoặc cô ấy? Đức Giáo Hoàng dạy chúng ta rằng: “bỏ bê việc vun đắp và duy trì mối quan hệ thích hợp với người lân cận sẽ phá hủy mối quan hệ nội tâm của chúng ta với chính mình, với người khác, với Chúa và với trái đất.” Xin Cha thương ban sự tha thứ con cần đến, và con sẽ ghi lại điều mình có thể cải thiện cho ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Stop to observe the people who went through your day. Did you insist on cordial treatment, especially with the one with whom you have difficulties? Did you ever stop to see the bright side of him or her? What you can learn from him or her? The Pope teaches us that neglect to cultivate and maintain a proper relationship with the neighbor destroys our inner relationships with ourselves, with others, with God and with the earth. Ask for forgiveness if you feel the need and score a point where you can improve for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.