Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 27/09/2021⏰   🌼CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼 Lạy Cha, con bắt đầu ngày hôm nay với lòng biết ơn vì sự chăm sóc mà Cha dành cho con. “Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ Đức Giê-su: ai là người lớn nhất? Đức Giê-su liền đem một em …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.