Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 27/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm ơn Cha vì ngày mới này như là cơ hội để con biết yêu thương. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21, 34). Điều quan trọng cuộc đời này là sống theo những gì tôi chờ đợi trong ngày cánh chung. Ngày hôm nay, con có chờ đợi Chúa Giêsu không? Ngài đến trong mỗi khoảnh khắc của ngày sống: trong cộng đoàn, nơi những cuộc gặp gỡ với người thân cận, trong việc xây dựng nước Chúa hằng ngày. Những lo lắng và mối bận tâm quá mức nào đang ngăn cản con nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong ngày sống của con? Lạy Cha, con xin dâng lên Cha những công việc hàng ngày và tất cả mọi sự của con để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Be thankful for this new day; appreciate it as a new opportunity to love. “Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life” (Lk 21:34). The important thing is to live life according to what you are awaiting at the end of time. Are you awaiting Jesus today? His coming is in each moment: in comunity, in encounters with your neighbor, in the daily construction of the Kingdom of God. What worries and preoccupations or excesses prevent you from noticing the Lord’s presence in your daily life? Prepare for your daily work in this prayerful mindet and offer up everything for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Ngay lúc này đây, con đang cảm thấy thế nào? Có những bất ổn nào trong tâm trí của con không? Con có cảm nhận được sự bình an thúc đẩy con phó thác chính mình cho Chúa? Hãy gác lại âu lo sang một bên và suy gẫm lời của ĐTC Phanxicô: “đây không phải là lúc để phân tâm, mà là tỉnh táo và đánh thức trong chúng ta khả năng nhìn thấy điều gì là quan trọng”. Xin Cha giúp con chú ý tới sự hiện diện của Ngài giữa những hoạt động và nơi anh chị em xung quanh. Lạy Cha, xin cho con biết tập trung vào những điều căn bản: yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Con trở về ngày sống với những ý nghĩ này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

In this moment of the day, how are you? Is there any dissonance in your mind, or can you sense the peace that allows you to offer yourself to God? Set aside any worries and reflect: it is not time to be distracted, but rather to stay alert and awaken in ourselves the ability to see what matters” (Pope Francis). Pay attention to God’s presence in the midst of your activities and in those who are around you. Focus on the basic things: the love of God and neighbor. Continue with your day in this mindset.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày nữa đã qua. Trong ngày hôm nay, Cha đã mời gọi con để tâm vào những chi tiết nhỏ bé; Ngài muốn con lắng nghe và đi theo Người. Con có nhận ra sự hiện diện của Cha trong những gì con trải qua, và nơi những người con đã gặp gỡ không? Đâu là cách mà con đã đáp lời Ngài? Con có muốn tạ ơn Cha về bất kỳ ân huệ đặc biệt nào con đã nhận được trong hôm nay không? Liệu rằng, có sự việc nào trong hôm nay cần được chỉnh đốn không? Con ghi chú lại những điều cần nhớ. Lạy Cha, xin cho con biết nghỉ ngơi để chú ý hơn đến những gì đang diễn ra trong ngày sống. Xin dâng lên Cha những người đang ngập chìm trong trầm cảm. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Appreciate this day as it ends. Throughout your day, the Father calls to your heart through small details; He desires that you listen and follow him. Do you recognize the Lord’s presence in what you experience and the people you encounter? How do you respond? Do you want to thank the Lord for any specific grace received today? Were there any events today that need to be made right? Take note of what helps you and pray for those who are submerged in depression. Try to small breaks during your day to be attentive to what is happening. Boldly prepare yourself for tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao