Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-01-2021

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/01/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cuộc đời của mỗi người là một món quà Thiên Chúa ban tặng. Xin cho con biết nhìn sâu vào trong tim, chứ không hời hợt bởi vẻ bề ngoài. Xin cho con biết bồi đắp lý tưởng về tình yêu, chào đón và không xét đoán. Khi nhìn vào sự yếu đuối của người khác, con đã yêu thương họ bao nhiêu? “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mc 4, 21-25) “Hãy thương xót, đừng xét đoán ai và đừng lên án ai.” (ĐTC Phanxicô) Con dâng ngày sống của con khi bắt đầu ngày mới, và đón nhận mọi thứ theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Each person’s life is a gift from the Lord. Do not stay on the surface, look at the heart. Cultivate the purpose of loving, welcoming and not judging others. How much love do you put when you look at the frailties of others? “The measure with which you measure will be used for you” (Mark 4:21-25). “Be merciful, do not judge anyone and do not condemn anyone” (Pope Francis). Start your day offering your life and everything you receive for the Pope’s intentions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con để tim mình nghỉ ngơi đôi chút cùng Chúa. Con có để bản thân mình bị tác động bởi lời khuyên và ý kiến đóng góp của người khác không? Con có tạo cơ hội cho người khác bày tỏ ý kiến và đóng góp tài năng của họ không? ĐGH nói rằng “cần có một cuộc đối thoại nhẫn nại và đáng tin cậy, để các cá nhân, các gia đình và cộng đồng có thể truyền tải những giá trị văn hóa của chính họ, và đón nhận những kinh nghiệm tốt đẹp từ người khác nữa.” (ĐGH Phanxicô) Cuộc sống với tha nhân, nơi công sở, gia đình, với bạn bè, cần chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Con có nhường chỗ cho người khác không?

WITH JESUS DURING A DAY

Give your heart a break and pause with the Lord. Do you allow yourself to be impacted by the advice and input of others? Do you allow others to express their ideas and contribute their talents? The Pope tells us that “a patient and trusting dialogue is needed so that individuals, families and communities can transmit the values of their own culture and embrace what is good in the experience of others.” Life with others, at work, family, friends asks to share the life experience. Do you make room for others?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con dâng lời tạ ơn Chúa. Con có nhận thức được sức mạnh của lời cầu nguyện không? Con có chú ý đến những người nhờ con cầu nguyện cho điều họ cần xin không? Ngay giờ phút này, con đặt mọi điều trong bàn tay Chúa, và cầu thay nguyện giúp cho những ai cần đến, hầu cho họ được muôn ơn lành qua lời khẩn xin của con. Con vui mừng vì ngày mai đang đến. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day give thanks to God. Are you aware of the power of prayer for others? Were you attentive to those who asked you to pray for their needs? Put them now in the Lord’s hands and intercede for all of them, so that they may be blessed by your prayer. Take note of what helps you. Cheer up for tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.