Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02


☘️☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️

⏰NGÀY 28/02/2021⏰

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨

Trong giây phút đón chào ngày mới, con dành thời gian để cầu nguyện và ở riêng với Chúa Giêsu. Qua những lần gặp gỡ Chúa, chúng ta tìm được nguồn sức mạnh để cộng tác trong sứ mạng của Ngài. “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” (Mc 9,2-10). Chúa Giêsu mời gọi Phê-rô trở lại với các anh em và chia sẻ giây phút ông được gặp gỡ Chúa. Liệu đời sống hằng ngày của con có là phản chiếu những cuộc gặp gỡ của con với Chúa chăng? Xin dâng lên Chúa quyết tâm được lớn lên trong đời sống cầu nguyện. Cùng với lời quyết tâm ấy, con hăm hở bước vào ngày mới để gặp gỡ các anh chị em xung quanh. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this new day and take time to pray and be alone with Jesus. From encounters with the Lord we find strength for His mission. “Rabbi, it’s okay for us to stay here. We are going to make three tents, one for you, one for Moses and one for Elijah” (Mark 9: 2-10). Jesus invites Peter to return to his brothers and share from his moment of meeting with Jesus. Is your daily life a reflection of your encounter with the Lord? Make a resolution to grow in prayer and go out to meet your brothers. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Lúc giữa ngày, con dừng lại mọi việc và gửi lời cảm ơn đến Mạng Lưới Cầu Nguyện ở Argentina đã giúp chúng con hướng ý cầu nguyện của tháng này cách đặc biệt đến những chị em phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành. ĐTC Phanxicô nói với chúng con rằng: “Lắng nghe, suy ngẫm, và nghĩa cử yêu thương là những yếu tố của một niềm vui được đổi mới và chia sẻ cho người khác. Điều này được thực hiện qua cái nhìn của người nữ, trong sự chăm sóc công trình tạo dựng, trong ấp ủ của một thế giới công bằng hơn, trong đối thoại với lòng tôn trọng và đề cao những khác biệt.” Con có thể đưa ra một mục tiêu cụ thể nào để đề cao sự hiện diện của các chị em phụ nữ xung quanh con? Trong ý hướng này, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break and give thanks for the Argentine Prayer Network that helped us with this month’s prayer journey in favor of women victims of violence. Pope Francis tells us: “Listening, meditation, and loving action are the constitutive elements of a joy that is renewed and communicated to others. This is implemented through the female gaze, in the care of creation, in the gestation of a world more fair, in the creation of a dialogue that respects and values differences.” What purpose can you specify in favor of valuing the female presence in your environments? Relaunch your day.

∞  +  ∞ —

⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⛅️

Tối nay, trong thinh lặng, con chiêm niệm hình ảnh Mẹ Maria dưới chân thập giá Chúa Giêsu, con yêu của Mẹ. Cùng với Mẹ, con xin được lắng nghe những nỗi khổ đau của biết bao chị em phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là những chị em cận kề bên con. Con có đồng cảm với họ bằng những cử chỉ cụ thể không? Hay con thờ ơ vô cảm? Con có thể trao cho họ điều gì? Con tâm sự cùng Chúa và dâng quyết tâm chọn một hành động yêu thương cụ thể dành họ vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter the silence of the evening contemplating the Mother of Jesus at the foot of the cross. Listen with her to the suffering of so many women in the world and especially those who are close. Have you been able to sympathize with specific gestures or have you been indifferent? What can you offer for them? Talk to God and commit yourself to tomorrow. Choose acts of love incarnate towards them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.