Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 28/03/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con đón chào ngày mới cùng với niềm vui và đón nhận những món quà từ Thiên Chúa. “Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! Điều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng.” (Mc 14, 6-8) Mùa Phục Sinh bắt đầu. Con đã chuẩn bị sẵn sàng để làm gì đó cho Giê-su chưa? Con đón nhận Chúa Giê-su đang đến trong tâm thế ra sao? Con chuẩn bị thế nào để sống giữa mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống đức tin của mình? Con suy ngẫm và chuẩn bị dọn lòng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day joyfully receiving what is given to you in it, everything is a gift from God. “But Jesus said: ‘Leave her, why are you bothering her? She has done a good deed for me. She has done what she could. She has gone ahead to prepare my body for burial’” (Mark 14:6-8). Easter begins. Have you prepared a good deed for Jesus? How do you receive Jesus who is in need today? How do you prepare to live the central mysteries of our Faith? Meditate and prepare your heart to receive the forgiveness of our God. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con tạm dừng lại một chút giữa ngày sống để cầu nguyện với Chúa – Đấng Ban Sự Sống, nhờ Ngài con tái tạo sức mạnh và niềm hy vọng cho nửa ngày còn lại. “Chúng ta đã học được rằng Thiên Chúa ngả lòng về phía chúng ta để chúng ta cũng có thể bắt chước Ngài bằng cách ngả lòng về phía anh chị em mình. Con đường của Lòng Thương Xót giúp chúng ta gặp được rất nhiều anh chị em, họ đang vươn mình, chờ đợi ai đó nắm lấy họ và cùng nhau bước đi ”(ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to pray to the God of life and thus renew your strength and hope for the rest of the day. “We have learned that God leans toward us so that we too can imitate him by leaning toward the brothers and sisters. The path of mercy is what makes us meet so many brothers and sisters who reach out, waiting for someone to grasp them and thus be able to walk together” (Pope Francis).

∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Con lắng động tâm trí để bước vào một buổi chiều yên ả. Con chiêm ngắm hình ảnh Cha, Người đang trìu mến nhìn con và cho tim con được nghỉ ngơi trong Chúa. Con cảm nhận gì về ánh mắt của Ngài dành cho con và cho những anh em con? Con tự hỏi, con đã nhìn anh chị em mình như thế nào? Con có được tận hưởng lòng nhân từ vô biên của Ngài không? Nếu con mở mắt nhìn vào những điểm yếu của mình như Chúa nhìn con, con sẽ thức tỉnh và nhận ra tầm quan trọng của lòng thương xót mà Ngài đã dành cho con cái của Ngài. Chính điều đó đã mở rộng trái tim của con. Xin hãy tha thứ cho con, nếu con chưa biết nhìn tha nhân như Chúa đã nhìn, và xin ban cho con một trái tim luôn rộng mở để đón nhận anh chị em mình. Con quyết tâm đổi mới bản thân vào ngày mai. Kính mừng Maria ……

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter the calm of the afternoon and quiet your mind. Observe the Father who looks at you and lets your heart rest. How do you perceive his gaze on you and on others? How do you look at your brothers and sisters? Were you able to savor His boundless mercy? If you open yourself to looking at your weaknesses as God looks at them, you will be able to wake up and see the magnitude of the mercy He has for everyone. This will widen your heart. Ask for forgiveness if you failed in this and receive a heart that welcomes everyone. Plan for a renewed tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.