Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới này, con tín thác vào Chúa Giê-su. Trong bài Tin Mừng hôm nay, con biết được lời mời gọi hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20) Xin cho con biết cách sống tín thác và dâng hiến bản thân mình cho Thiên Chúa. Xin cho nỗi sợ hãi không ngăn cản con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con dâng ngày sống hôm nay theo ý nguyện của ĐGH, là cho các đôi tân hôn được thăng tiến trong tình yêu, với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I entrust to Jesus this day that now begins. In today’s Gospel we know the requirement to surrender without reservation. “Foxes have burrows and birds of the sky have nests; however, the Son of Man has nowhere to lay his head” (Matthew 8:20). May I know how to trust and surrender myself to the Lord, may fear never prevent me from doing so. Through Mary’s intercession, I offer this day for the Pope’s intention for this month, so that the newlyweds may grow in love, with generosity, fidelity and patience. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp đối với những ai yêu mến Chúa” (thánh Phao-lô Tông đồ). Bất cứ ai tìm kiếm Thiên Chúa với lòng chân thành và trái tim khiêm nhường, sẽ không bị bỏ rơi bao giờ. Chính Chúa Giê-su đã nói: những ai tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, mọi thứ khác, Ngài sẽ thêm cho. Trong hoàn cảnh nghèo khó hay dư dả, khó khăn hay vui sướng, công bình hay bất công mà làm tổn thương đến người công chính, chắc chắn Chúa sẽ ra tay bênh vực họ, những người yêu mến và cùng đi với Chúa. Hãy tín thác vào Chúa và sống theo giới luật của Ngài.   

WITH JESUS DURING A DAY

“Everything works for the good of those who love God” (Saint Paul the Apostle). Whoever seeks God with a sincere and humble heart is never left out. Jesus Himself said that to those who seek the Kingdom and the justice of God, He promises to give everything in addition. Even if it is in poverty or in abundance, in difficult times or in joy, in justice and injustice that hurts the just, it is certain that the Lord goes out in defense of those who love him and seek to walk with Him. Trust the Lord and live according to his precepts.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tối nay, con dọn lòng mình để trái tim nhìn thấu những món quà Chúa đã giao phó cho con. Con nhìn lại những cử chỉ, lời nói, sự thinh lặng và những suy nghĩ của con hôm nay. Động cơ của chúng là gì? Ý hướng của con là gì? Liệu chúng là ý đồ vụn vặt trong con, hay con làm theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con? Nếu con tìm thấy những ý đồ vụn vặt trong mình, con xin được tha thứ và bắt đầu lại. Con vặt ra những mục tiêu để sống cho ngày mai. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

This evening, I set my heart to see the gifts that God has entrusted to me. I place before me the gestures, words, silences and thoughts of this day. What was the engine of each of them? What were my intentions? Were there petty interests within me or did I follow the Father’s designs for me? If I found petty intentions within me, I ask for forgiveness and start over, making a purpose for tomorrow. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.