Tông Đồ Cầu Nguyện, 28/12/2021

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu hành trình ngày mới hôm nay bằng một trái tim rộng mở, để cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mạng tình thương. Thi hành sứ mạng ấy thì không dễ dàng và thật là chán nản khi mà thế giới này đề cao lòng ích kỷ. “Hêrôđê đã giết tất cả trẻ em ở Bê-lem.” (Mt 2,13-18). Thiên Chúa sẽ giúp đỡ con, nếu con quyết cùng Ngài làm cho thế giới này trở nên nhân lành hơn bằng chứng tá của chính con như khi xưa Ngài đã giúp đỡ Thánh Gia. Lạy Cha, con cũng xin dâng các giáo lý viên lên Cha để họ có thể làm chứng cho sự thật với lòng can đảm, sáng tạo và với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your journey with an open heart to collaborate with Jesus in his mission of compassion. It is not easy in a disheartened world that exalts selfishness. “Herod had all the children killed in Bethlehem.” Mt 2, 13-18. The Lord helps you, as He helped the Holy Family, if you decide for Him in the task of humanizing your surroundings with your testimony. Offer and pray also for catechists to witness the truth with courage, creativity and with the power of the Holy Spirit. Talk these things over with the Lord. Cheer up. Our father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ngày sống để suy ngẫm lời của ĐTC Phanxicô: “Thánh Inhaxiô thành Loyola… làm cho chúng ta hiểu rằng ơn gọi Ki-tô hữu mang tính chiến đấu, đó là một quyết định ở dưới ngọn cờ của Chúa Giêsu Kitô chứ không phải dưới ngọn cờ của ma quỷ, là cố gắng làm điều tốt ngay cả khi nó trở nên khó khăn. Trong thời gian thử thách, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không đơn độc, mà có ai đó trông chừng chúng ta và bảo vệ chúng ta.” Ngày hôm nay của con đang diễn ra thế nào? Lạy Cha, con dâng ý cầu nguyện của tháng này lên Cha. Xin cho con luôn đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, cùng Ngài làm cho thế giới đang bị tổn thương này trở nên nhân lành hơn. Xin cho con đừng sợ hãi, nhưng biết sẻ chia niềm hy vọng với bất cứ ai.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause to reflect: “Saint Ignatius of Loyola… makes us understand that the Christian vocation is militancy, it is a decision to be under the banner of Jesus Christ and not under that of the devil, trying to do good also when it becomes difficult. In times of trial it is good to remember that we are not alone, that someone watches over us and protects us. Pope Francisco. How is your day going? Put your trust in Jesus. Enter with him in this process of humanization of the hurt world. Do not fear, share your hope with whoever needs it. Pray for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

         Một ngày dần khép lại, con dâng lời tạ ơn Cha. Khi nhìn vào những khoảnh khắc khó khăn, những suy nghĩ nào trong con đã xuất hiện và con đã có những thái độ nào? Cảm xúc của con những lúc đó như thế nào? Lạy Cha, xin giúp con trong những lúc rối ren biết nuôi dưỡng lòng tin tưởng, xin đừng để con bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ đen tối và từ bỏ ý hướng tốt lành của mình. Xin cho con và các giáo lý viên ơn mạnh bạo và sáng tạo làm chứng cho Tin Mừng. Con xin đặt các mối bận tâm của con và nghỉ ngơi trong tay Cha. Kính mừng Maria…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the day that ends. Look at the moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings were there in you? In moments of turmoil cultivate trust, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good intentions. Ask for yourself and for the catechists the grace to boldly and creatively bear witness to the Gospel. Put your concerns in the hands of the Lord and rest in Him. Write down a purpose for tomorrow. Ave Maria.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao