Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới đến, con hướng tâm hồn về Chúa như Si-mê-on và An-na: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2, 30-31). Chúng con tiếp tục tổ chức lễ Giáng Sinh nơi Chúa đến để cứu chúng con. Đối với con, việc Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi có ý nghĩa cụ thể gì? Chúa đến để cứu con khỏi điều gì? Con chiêm ngắm Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ. Con chào mừng Chúa vào cuộc sống của con. Nói chuyện với Chúa, con muốn tận dụng cơ hội để đi sâu vào đời sống cầu nguyện. Con lắng nghe Chúa và cầu nguyện cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH cho tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day dawns with a heart set on the Lord like Simeon and Anna: “my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples” (Luk 2:30-31). We continue to celebrate Christmas where the Lord comes to save us. What does it specifically mean to you that Jesus is Savior? What is the Lord coming to save you from? Contemplate the Child Jesus in the manger. Welcome him into your life. Dialogue with him. Take the opportunity to delve into your life of prayer. Listen to the Lord and pray for the Pope’s prayer intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con lặng lại một chút để gặp gỡ Chúa trước khi tiếp tục những công việc. “Lời cầu nguyện mở ra cánh cửa đón Thiên Chúa, để Người biến đổi con tim chai đá của con nên mềm mại. Việc cầu nguyện đòi hỏi tấm lòng của con, và với tấm lòng con có thể cầu nguyện tốt” (ĐTC Phanxicô). Mùa Giáng Sinh là dịp tốt để con đào sâu mầu nhiệm của việc cầu nguyện. Con xin Chúa Hài Nhi làm cho con nên đơn sơ như trẻ nhỏ khi đến với Chúa và với anh chị em mình. Con xin Chúa ban cho con điều này trong những giây phút còn lại của ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break before continuing with your activities to meet the Lord. Pope Francis tells us that, “prayer opens the door to God, turning our often stony hearts into a human heart. And this demands a lot of humanity, and with humanity one can pray well.” The Christmas season is perfect to delve into the mystery of prayer. Ask the Child Jesus to make us as simple as children when dealing with the Lord and with our brothers and sisters. Ask this of the Lord for the rest of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã kết thúc. Duyệt xét lại những trải nghiệm trong ngày sống của con. Xin cho con biết chú tâm vào những thay đổi trong tâm hồn trong ngày hôm nay: niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, sợ hãi, tức giận, thao thức, bình an, hy vọng. Con đã bắt đầu với một tâm trạng thế nào, và tâm trạng nào ở lại nơi con lâu nhất trong ngày hôm nay? Hãy ghi lại. Xin cho con chuẩn bị tinh thần cho ngày mai để đón nhận bình an và loại bỏ những u ám trong tâm hồn của con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the day that ends. Review today’s experiences. Pay attention to the changes in your heart throughout the day: joy, sadness, anxiety, fear, anger, restlessness, peace or hope. What state did you begin and in which one did you stay the longest today? Take note. Make up your mind for tomorrow to welcome the feelings of peace and get rid of those that darken your soul. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.