Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 29/03/2021⏰

🪴CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🪴

Con bắt đầu ngày sống với tâm tình phó thác, và dâng lên Cha mọi sự. Con nguyện hiệp thông để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. “Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.”(Ga 12,3). Cô Maria đã lấy dầu thơm mà xức lên chân Chúa. Chúa Giê-su cũng xức dầu cho mọi loài thọ tạo bằng chính máu của Ngài, để Ngài được hòa giải với Chúa Cha chúng ta. Đó là lòng quảng đại vô hạn của Chúa Cha đối với tình yêu và lòng trắc ẩn của Ngài. Con chuẩn bị tâm hồn để được sống trọn vẹn Bí Tích Hòa Giải. Lạy Cha chúng con...

🪴WITH JESUS IN THE MORNING🪴

Start your day offering your life and everything you receive for the Pope’s intentions. “Mary took a pound of pure tuberose perfume, very expensive, she anointed Jesus’ feet with it and wiped them with her hair. The house was filled with the smell of perfume” (John 12: 3). Mary anoints the Lord’s feet with perfume. Jesus anoints all creation with His blood, so that He may be reconciled to our Father God. Such is the infinite generosity of God lavishing his love and compassion. Prepare yourself to fully live the sacrament of reconciliation. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Chiều nay, con nghỉ ngơi để dành giờ gặp gỡ Chúa, Ngài luôn chờ đợi con mọi lúc. Ngài ban cho con tình bạn của Ngài, tình bạn ấy đã được hun đúc qua những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa con và Ngài. “Lòng Thương Xót đã biến đổi và cứu chuộc con; Con được yêu, nên con mới tồn tại; Con đã được tha thứ, và được tái sinh sang một cuộc sống mới; Con đã được xót thương, ví thế mà con trở nên khí cụ của Lòng Thương Xót ”(ĐTC Phanxicô). Con đã nhận được sự tha thứ của Cha rồi. Đã đến lúc con phải làm chứng cho Lòng Thương Xót ấy. Con tự vấn mình, con có cho những người đói ăn? Con có sẵn lòng chào đón những anh chị em nhập cư? Con có biết an ủi những ai buồn rầu không? Con có sẵn lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm con không? Lạy Chúa, xin giúp con, nhờ ơn Ngài, mà con có thể làm được những nghĩa cử đó!

💥WITH JESUS DURING A DAY💥

Take a break this afternoon to meet the Lord who is waiting for you. He offers you his friendship that is forged in personal encounters. “Mercy renews and redeems; I am loved, therefore I exist; I have been forgiven, then I am reborn to a new life; I have been mercy, then I become an instrument of mercy” (Pope Francis). You have received the forgiveness of our Father. It is time to bear witness with works of mercy. Do you feed the hungry? Do you welcome the immigrant? Do you console the sad? Do you forgive the one who offends you? Ask for the grace to support your purposes.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con dành ít phút để nhìn lại một ngày sống. Cảm tạ Chúa vì những cơ hội Chúa đã ban cho con. Xin cho con luôn nhận ra tình yêu của Ngài. Con luôn tự nhắc mình: Ngài rất yêu những ai biết rằng Ngài là “Đấng luôn sẵn lòng tha thứ.” Chúa ơi! Con hạnh phúc khi biết rằng mình luôn được bảo bọc bởi trái tim nhân hậu của Chúa. Bản thân con có biết thấu hiểu những người mà con thường hay gặp không? Con có làm chứng với người khác về những cử chỉ yêu thương mà Ngài đã dành cho con nhờ Lòng Thương Xót của Ngài không? Xin cho con biết rằng, con đã được Ngài tha thứ nhiều đến mức nào? Hầu để con cải thiện chính mình và luôn cởi mở với tha nhân mà không hề có sự phân biệt. Con viết xuống những gì mình khám phá được và xin cho con giữ được bình an trong tâm hồn qua việc nhận Bí tích Hòa giải. Kính mừng Maria…

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Take some time and look at the day lived. Be thankful for the opportunities that God gave you. Were you aware of his love? Remember: he loves a lot who knows that he has been forgiven a lot. Do you see yourself inside the merciful Heart of the Lord? Do you also perceive who you usually meet? Do you express to others the gestures that Mercy has with you? Knowing how to recognize how much you have been forgiven can help you greatly to improve the quality of your welcome and openness without distinction. Write down what you discover and do not deprive yourself of the peace that you can receive in the Sacrament of Reconciliation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.