Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tưởng nhớ đến hai vị thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa Giêsu nói với Simon rằng: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,13). Simon không được gọi là “đá” vì ông là người vững vàng và đáng tin cậy, nhưng bởi ông đã chọn xây đời mình tựa bên Chúa Giêsu. Chuyện cũng tương tự khi nhắc đến thánh Phao-lô. Hôm nay, con là người được kêu gọi để trở nên “viên đá” trong công trình xây dựng Hội Thánh của Chúa Giêsu. Con dâng lời cầu nguyện hiệp cùng Đức Thánh Cha, dâng ngày hôm nay của con cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân với sự nâng đỡ của cộng đoàn dân chúa. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I remember the apostles St. Peter and St. Paul. Jesus said to Simon: “You are Peter and on this rock I will build my Church” (Matthew 16:13). Simon was not called a “stone” because he was a solid and reliable man, but because he chose to build his life on Jesus. The same can be said about St. Paul. Today, I am the one called to be a “stone” in the construction of the Church of Jesus. I join my prayers with those of the Holy Father, offering my day for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community.  Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (thánh Phê-rô tông đồ) Quả thật, thói kiêu ngạo chia tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Người kiêu ngạo luôn nghĩ rằng mình vượt trội hơn hẳn người khác, và không có sai lầm, chính vì vậy anh ta không cần ai cả. Nhưng thói kiêu ngạo sẽ bị chùn bước trước khiêm nhường, đức tính này có được ở một người luôn có những hành động nhỏ nhoi khiêm hạ. Lạy Chúa, xin giúp con cố gắng bỏ đi lòng kiêu hãnh trong con, như Chúa Giê-su, Đấng đã dâng hiến chính bản thân mình (thời gian, tình bạn hữu, tình yêu của Người) để cứu chuộc chúng con.    

WITH JESUS DURING A DAY

“And all of you serve one another in a humble spirit, for God gives special blessings to those who are humble, but he opposes those who are proud” (St. Peter the Apostle). Pride separates man from God. The proud person thinks he is superior to others and infallible, that is, he does not need anyone. Pride is driven out by humility, a virtue acquired through a succession of small acts. Let us strive to remove pride from our hearts, like Jesus Christ, who gives his life (his time, his friendship, his love) to value the lives of others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con giữ cho lòng mình tĩnh lặng, hít một hơi thật sâu, và xem xét những điều khiến con hạnh phúc trong hôm nay. Con dâng lời cảm tạ Đấng đã ban cho con nguồn sống và niềm vui. Con nhớ lại những người đã cùng con trải qua ngày hôm nay. Có ai đang phải trải qua những khoảnh khắc khổ đau hơn không? Con có đến bên họ? Làm thế nào để Chúa chú ý đến những con người ấy? Làm thế nào để con nhìn thấy họ? Con cầu xin được tha thứ nếu con chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, và con nguyện hiến mình vì những ai chịu đau khổ bên con. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my insides, take a deep breath and consider what made me happy today. I give thanks to the One who is the source of life and joy. I remember the people who went through my day. Is there one that is going through a more painful moment? Did I get close? How does the Lord look at that person? How do I look at this person? I ask for forgiveness if I have not truly met God and I make a purpose of committing myself to those who suffer next to me. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.