Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cho con vui mừng đón nhận ngày mới và đưa ra quyết tâm cụ thể để sống Tuần Thánh mà chúng con sẽ trải qua hôm nay. “Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.’”(Ga 13,38). Và ngay cả khi đã được cảnh báo, Phê-rô vẫn phủ nhận điều đó. Phê-rô đã hứa với Thầy rất nhiều lần về lòng chung thủy và tình yêu dành cho Thầy, tuy nhiên, Phê-rô vẫn không thể giữ được lời hứa đó. Trong lời cảnh báo, Chúa Giê-su đã tha thứ cho Phê-rô, cũng như Ngài đã tha thứ cho con và toàn thể nhân loại. Vậy con đang chờ đợi điều gì để nhận được sự tha thứ của Ngài? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive with joy the day that begins and make a concrete resolution to live the Holy Week that we go through today. “Jesus answers: ‘How will you give your life for me? I assure you that before the cock crows you will deny me three times’” (John 13:38). And even despite the warning, Peter denied it. As he had promised him fidelity and love so many times, he could not fulfill the promise. Jesus had already forgiven Peter in warning, just as he has forgiven you and all mankind. What are you waiting for to receive forgiveness? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian nghỉ ngơi trên hành trình để lấy lại động lực, làm mới lại khế ước tình yêu của con với Chúa. “Một lần nữa chúng ta đặt Bí tích Hòa giải làm trung tâm, xác tín, vì nó cho phép chúng ta cảm nghiệm tận mắt sự vĩ đại của lòng thương xót Chúa. Bí tích hòa giải đem lại cho mỗi tội nhân hoán cải một nguồn bình an nội tâm đích thực ”(ĐTC Phanxicô). Mùa Chay đang dần khép lại, thời điểm tập trung vào kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng con cần sống trong chiều sâu của Bí tích hòa giải. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị tinh thần, đức khiêm nhường và như một đứa con hoang đàng, chuẩn bị để trở về nhà Cha. Với niềm tin rằng Ngài sẽ lao ra thật nhanh để gặp chúng con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break along the way to regain momentum, renew your surrender to Who is Love. “Once again we place the Sacrament of Reconciliation at the center, convinced, because it allows us to experience firsthand the greatness of mercy. It will be for each penitent a source of true inner peace” (Pope Francis). Lent is coming to an end, a time centered on the experience of God’s mercy. Live in depth the Sacrament of reconciliation. Prepare yourself, be humble and, as a prodigal son, prepare to return to the Father’s house. Trust that He will rush out to meet you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trái tim con dâng lời tạ ơn sau những gặt hái trong một ngày. Con đã sống như thế nào? Trong những hành động mà con đã làm, mọi người đã có bao nhiêu thiện cảm trước hành động của con? Động lực của con trong cử chỉ, trong suy nghĩ và lời nói của con là gì? con phải cảm ơn điều gì về những gì con nhìn thấy và điều gì để cầu xin sự tha thứ và sửa sai? Con sẽ viết ra một cụm từ để khiến con nhớ đến Tình yêu của Thiên Chúa. Con chuẩn bị buổi sáng và đảm bảo rằng hạnh phúc sẽ đến khi con lãnh nhận Bí tích Lòng Thương Xót của Chúa. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Still the heart and reap the day in thanksgiving. How have you lived? In the acts that you did, how much love did they have? What were your motivations in your gestures, in your thoughts, in your words? What do you have to thank for what you see and what to ask for forgiveness and correct? Write down a phrase that reminds you of God’s Love. Prepare your morning and ensure the well-being of receiving the Sacrament of Mercy. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.