Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống hằng ngày ra sao, đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,1-6). “Tôi thường hướng lòng đến tất cả anh chị em, những người đang sống trong bầu không khí bị nghi ngờ và khinh miệt, bị phân biệt đối xử bất công và bạo lực, bởi phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc gia hoặc bạo lực tôn giáo.” (ĐTC Phanxicô). Những ai đang mong được con chào đón và trân trọng ? Con dâng lời cầu nguyện và xin Cha ban ơn giúp con hành động theo ý cầu nguyện của mình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for this day, for this month that is ending, reflecting how we have lived the intention of prayer in our concrete lives, how much good we have been able to do. “I am the way, and the truth, and the life” (John 14: 1-6. “My thoughts also go to all those who live in a climate dominated by suspicion and contempt, who are subjected to acts of intolerance, discrimination and violence due to their racial, ethnic, national or religious affiliation” Pope Francis. Who expects our welcome, appreciation and appreciation despite the differences? Let us pray and act. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong buổi chiều hôm nay, con tạm gác lại công việc, để hướng lòng mình về những anh chị em đang sống trong những nơi mà các quyền cơ bản không được tôn trọng. ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Mọi người đều có quyền sống với phẩm giá và có quyền phát triển một cách toàn vẹn; quyền căn bản này không thể bị chối bỏ bởi bất cứ quốc gia nào.” Ước gì mỗi ngày sống của con được lưu dấu bởi sự tôn trọng mà con dành cho mọi người, bất kể nơi sinh, địa vị xã hội hay điều kiện kinh tế của họ. Xin cho con luôn ghi nhớ rằng: Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, và là con của một Cha trên trời.

WITH JESUS DURING A DAY

In the afternoon break, put in your heart all the brothers and sisters who live in unworthy conditions without accessing elementary rights due to their condition. Pope Francis reminds us that “every human being has the right to live with dignity and to develop fully, and that basic right cannot be denied by any country.” May our daily life always be marked by respect for everyone, regardless of their place of birth, their social or economic condition, their greater or lesser education. We are all brothers and sisters, children of the same Father. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong màn đêm tĩnh lặng, con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì những gì con đã lãnh nhận hôm nay. Con đã gặp ai trong hành trình sống của mình hôm nay? Con có nhận ra sự cao quý vượt trên dáng vẻ bề ngoài của từng người không? Đức tin của con có chuyển thành sự tôn trọng, lòng quan tâm đến anh chị em đang gặp khó khăn không? Con luôn ghi nhớ rằng: “Đức tin luôn đòi hỏi chúng ta phải để mình được chữa lành và hoán cải khỏi chủ nghĩa cá nhân… và dấn thân… chống lại sự thờ ơ vô cảm khi đối diện với những xúc phạm phẩm giá con người.” Con thân thưa điều này với Chúa và xin Ngài ban ơn giúp sức cho con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter the calm of the evening and be grateful for what you have received on this day. Who were part of your journey? Were you aware of the greatness of each one beyond their appearances? Did your faith translate into respect for what the other is and in consideration of their difficulties? Keep in mind that “faith always demands that we allow ourselves to be healed and converted from our individualism … and to commit ourselves … to counteract indifference in the face of violations of human dignity.” Talk about this with the Lord and ask for help for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.