Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-05


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 30/05/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật cuối tháng với nhận thức mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, đặc biệt khi con làm dấu thánh giá. Con nhớ rằng chúng con đã “được làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 16-20) Chúng con tin thật Thiên Chúa là sự hiệp thông và là mối tương quan giữa toàn thể nhân loại. Thiên Chúa muốn kết hiệp với con, không vội vàng mà cũng chẳng cần điều kiện. Hôm nay con sẽ dành nhiều thời gian hơn chút để gần gũi thân mật với Ngài. Con mong rằng lời bày tỏ của con là một dấu hiệu để rằng con đã sẵn sàng cho sứ mạng mà Ngài trao phó. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Begin this last Sunday of the month of May by making yourself aware of being in the presence of the Holy Trinity. Pay special attention when making the sign of the cross. Remember that we have been “baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (Matthew 28:16-20). We believe in a God who is the communion and relationship of people. And God wants to communicate with you, without haste and without conditions. Spend a little longer time today than usual in intimate contact with Him. May your offer be a sign of your availability for the mission. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Con nghỉ ngơi trong khảnh khắc êm đềm và tĩnh lặng đi vào cầu nguyện, trong tương quan với Chúa Ba Ngôi. “Điều gì chi phối động lực của một nền kinh tế và thế giới tài chính phi đạo đức? Ngày nay, gánh vác thế giới không phải là con người: đó là tiền bạc (ĐTC Phanxicô) Con nhớ lại những mối tương quan khác nhau mà con đã có được ngày hôm nay, với anh chị em, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Họ đã như thế nào? Con biết ơn về những mối dây liên kết với họ. Có ai đó cần đến con nhưng con chưa dành đủ thời gian cho họ không? Con vẫn còn thời gian để thực hiện điều đó. Con xin dành thời gian cho người ấy.  

☀WITH JESUS DURING A DAY☀️

Rest in a moment of calm and stillness to enter into prayer, in relation to the Holy Trinity. “What dominates the dynamics of an unethical economy and financial world? What is in charge today is not the man: it is the money” (Pope Francis). Bring to mind the various relationships you have had today with your siblings, your family, your friends, your colleagues … How have they been? Be grateful for the relationship you have with them. Is there someone you haven’t given enough time to today and maybe they need it? You still have time to do it! Give a little of your time to someone.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con kết thúc một ngày trong trạng thái thư giãn nghỉ ngơi. Con biết ơn vì những gì con đã nhận được từ Thiên Chúa. Những cuộc gặp gỡ với anh chị em con như thế nào? Liệu con có thể từ bỏ chính mình, những nếm trải và cả những sở thích để phục vụ tha nhân không? Con luôn nhớ rằng tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hy sinh nho nhỏ, để làm được nhiều điều xung quanh con. Con mong nhận được sự tha thứ nếu món quà hay sự phục vụ của con không quảng đại. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Take a break to close the day. Be grateful for what you received from God. How have the meetings with your brothers and sisters been? Were you able to give up yourself, your tastes and your preferences in favor of a service to others? Remember that Love is nourished by small renunciations that do a lot of good around you. Ask for forgiveness if your gift or service was not generous and write down a purpose for tomorrow.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.