Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày hôm nay, con tạ ơn Chúa vì sức mạnh Ngài đã ban, để con sống qua những giây phút mà con cảm thấy bị hiểu lầm. “Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34). Nhiều khi con quên rằng Chúa Giê-su không chỉ được tán thưởng, mà còn bị bắt bớ và giết hại bởi tình yêu cao cả của Người. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm làm điều tốt mà không cần biết con đang làm điều ấy cho ai. Xin cho con luôn sẵn lòng thực thi mọi việc một cách vô vị lợi, ngay cả khi việc con làm không được người khác để tâm đến. Con xin dâng mọi việc con làm trong ngày sống theo ý nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Ngài. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

In this day that begins, I thank the Lord for the strength that He has given me to live the moments when I felt misunderstood. “The whole city went out to meet Jesus, and when they saw him, they asked him to leave” (Matthew 8:34). Sometimes I forget that Jesus was not only applauded, but that he was persecuted, arrested and killed because of his great love. May the Lord give me the grace of courage to do good without looking at whom I am doing the good for. I pray that I may be willing to act freely and at the risk of not being well regarded. I offer the works of my day for the intention that, this month, Pope Francis entrusts to his World Prayer Network.  Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Bi kịch không phải là khi một người chết đi. Bi kịch là cái chết bên trong con người khi ta còn sống” (Mário Sérgio Cortella). Biết bao nhiêu người sống thiếu dũng khí, để mặc cho mình bị chi phối bởi trầm cảm, buồn bã, tuyệt vọng… Con sẽ không cho phép mình đi qua thung lũng của nỗi đau mà không học cách vượt qua nghịch cảnh, và vượt qua những thứ lấy đi niềm vui trong cuộc sống. Con sẽ vượt qua đau khổ, phiền não, lười biếng, trì hoãn. Lạy Chúa, con xin lòng thương xót, lòng can đảm và sự kiên trì nơi Ngài để làm cho mỗi ngày được tốt đẹp hơn cho con và cho những người con yêu thương..    

WITH JESUS DURING A DAY

“Tragedy is not when a man dies. Tragedy is what dies inside a man when he is alive” (Mário Sérgio Cortella). So many people live without courage, allowing themselves to be dominated by depression, sadness, hopelessness … I will not allow myself to go through the valley of pain without learning to overcome adversity and overcome everything that takes away the joy of living. I will overcome suffering, anguish, laziness, procrastination. I look to God for mercy, courage and persistence to make the days better for me and those I love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lấy lại bình tĩnh, ở lại nơi đây trong thời khắc này của buổi chiều tà. Con nhớ lại những hồng ân con đã nhận được, con cảm tạ Chúa. Nguồn ơn của những hoa trái con nhận được ngày hôm nay là gì? Sức mạnh nào đã cư ngụ trong suy nghĩ, lời nói và cử chỉ của con? Một sức mạnh có khả năng nuôi sống cả những người khác hay nó chỉ giống như cây vả cằn cỗi trong Tin Mừng, vốn chỉ giữ riêng cho mình nó những gì Chúa đã ban tặng? Nếu vậy, con thật hối hận, con cầu xin Chúa một ngày mai mà con có thể dành tất cả những hồng ân mà Ngài đã ban cho con vào sứ vụ phục vụ cho tha nhân. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I regain my calm, staying in the here and now of this late afternoon. I bring to my memory all the benefits received, in order to thank them to God. What was the source of my fruitfulness on this day? What force inhabited my thoughts, words and gestures? A force capable of feeding others or were they like the barren fig tree of the Gospel, which reserved for itself what the Lord gave it? If so, I regret it and imagine a tomorrow in which I can put the gifts that God gives me into service. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.