Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 30/07/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Tạ ơn Chúa, hôm nay, con dâng mình cho Chúa, Đấng đã cho con gặp gỡ những người chung quanh con. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thảxuống biển, gom được đủ thứ .” (Mt 13,47). Chúng ta được mời gọi để sống dồi dào, sinh nhiều hoa trái trongcuộc sống này như những người anh em thân cận, tuy nhữngdiện mạo khác nhau, khía cạnh khác biệt, nhưngtất cả chúng ta hợp thành một thể thống nhất nhiều sắcthái” (ĐTC Phanxicô). Chúng ta được mời gọi để tạodựng một nền văn hoá gặp gỡ. Con để cho nhữngngười xung quanh con biết tài năng khả năng của họ, hay con chỉ nhắm vào những sai lầm của họ? Xin giúpcon nhìn bằng đôi mắt của Chúa, Chúa ơi.” Lạy Cha chúng con ở trên trời

WITH JESUS IN THE MORNING

I am thankful for the day, and I offer myself to the Lord as a creator of encounter among my neighbors. “Again, the Kingdom of Heaven is like a net thrown into the sea which collects fish of every kind” (Mt. 13:47). We are called to live fruitfully in this life as neighbors “who are multi-faceted, very much at each other’s side, but all of us forming a unified body filled with nuances” (Pope Francis). We are invited to develop a culture of encounter. Do I let those around me know their talents and capabilities, or am I more inclined to point out their mistakes? “Help me to see with your eyes, Lord.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍃

Con tạm gác lại mọi việc trong ngày để nghỉ ngơi hướng mình về Chúa. Con mong Chúa hiện diện nơi nàyvới con, con muốn cảm ơn Chúa về những mới xảy ra.Hôm nay con thấy Chúa nơi những người nào? Con hiện diện cách đầy yêu thương với người khác không? “Chỉ tình yêu mới thể giúp ta cái nhìn đích thực vềtha nhân, điều đó nghĩa đặt mình vào vị trí củangười khác để khám phá ra, giữa những động lực cácmối quan tâm của họ, đâu điều xác thực, hay ít ra để thể hiểu được họ!” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xingiúp con yêu thương những người thân cận của mình hơn, bằng những hành động cụ thể khiến họ cảm thấy đượcchào đón trân trọng.

WITH JESUS DURING A DAY

I slow down the events of my day to take a break and turn my attention towards the Lord. I make myself present to Him, and I thank him for what I have experienced. Who has been the Lord’s presence today? Have I been a loving presence for others? “It is only authentic recognition of the other that makes love possible, and it means putting yourself in place of the other to discover that there is something real, or at least understandable, in the middle of your own motives and interests” (Pope Francis). “Lord, help me to love my neighbors better through concrete actions that make them feel welcome and valued.”

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con tập trung vào khoảnh khắc hiện tại này chuẩnbị cho giờ xét mình hôm nay. Con đã gặp gỡ ai hôm nay? Con thể giúp những người cần đến sự giúp đỡ của con không? Viết tên của những người con cảm thấy biết ơn. Họ đã làm cho con hôm nay? Họ làm con cảm thấy thếnào? Hãy nghĩ ra một từ hay cụm từ ngắn để nói về ngàyhôm nay của con. Chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become present to yourself and prepare to review the day. With whom did you go through the day? Were you able to help those who needed you? Note the names of those whom you are thankful for. What did they contribute to your day? What feelings did they awaken in you? Think of a word or short phrase to describe your day. Prepare to start a new day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao