Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11-2021

 

Kiểm tra tương tự    ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 26/11/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 …⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 25-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,20-28)🌷 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem …