Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4, 18-22) Hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với bạn khi bắt đầu ngày mới này. Đức Giáo Hoàng nói rằng: “Chúng ta nhớ lại khi thánh An-rê và Gio-an gặp Chúa Giê-su, và sau khi họ trò chuyện cùng Người vào buổi chiều cho đến tối. Họ cảm thấy hứng thú. Điều đầu tiên mà An-rê và Gio-an làm là trở thành những nhà truyền giáo. Họ đến gặp anh và bạn bè: ‘Chúng tôi đã tìm thấy Thiên Chúa, chúng tôi đã tìm thấy Đấng Mê-si-a!’” Bạn cũng là một người tông đồ. Hãy dẫn lối cho những người thân cận của bạn đến với Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“They, leaving the boat and their father, followed him” (Matthew 4:18-22). Start this day listening to the call that the Lord makes for you. The Pope tells us “Let us remember when Andrew and John met the Lord, and then they spoke with Him that afternoon and that night. They were excited. The first thing Andrew and John did was be missionaries. They went to see brothers and friends: ‘We have found the Lord, we have found the Messiah!’” You are also an apostle. Lead your neighbor to Jesus. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy cảm ơn những hành trình mà bạn đã đi qua, những điều bạn đã dâng hiến, và những giây phút cầu nguyện trong ngày hôm nay. Hãy giành chút khoảnh khắc để hướng trái tim về với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, và đặt điều ước nguyện ấy trong bàn tay của Thiên Chúa. Điều gì còn vang vọng trong tim bạn ở tháng này? Bạn muốn cám ơn vì điều gì? Chúng ta hãy cầu nguyện cho quá trình phát triển của rô-bốt và trí tuệ nhân tạo, luôn luôn được dùng cho sự phục vụ con người. Hãy làm mới lại mục tiêu của bạn để tiếp tục bước đi trên con đường cầu nguyện, và mang ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng vào cuộc sống của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY

Thank you for the journey you have traveled, what you have offered, and your times of prayer today. Take a moment to return to the heart of the Pope’s prayer intention and place this wish in the Lord’s hands. What things have resonated in your heart this month? What do you want to be thankful for? Let us pray that the progress of robotics and artificial intelligence is always at the service of the human being. Renew your purpose to continue on this path of prayer and bring the Pope’s prayer intentions into your life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khép lại một ngày sống, Bạn hãy biết ơn vì một ơn lành đặc biệt mà bạn nhận được. Hãy ngẫm lại những biến cố quan trong nhất trong ngày sống. Những điều ấy còn đọng lại gì trong bạn? Những cuộc đối thoại của bạn đã diễn ra như thế nào? Bạn có sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần bạn nhất? Có ai đó đang đợi lời xin lỗi từ bạn không? Hãy tiếp tục tâm tình cùng Chúa thêm chút nữa và xin Ngài giúp đỡ vào ngày mai nhé. Kính mừng….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day. Be grateful for a special grace you have received. Review the most important events of today. What did they leave you? How were the conversations? Have you been available to those who needed you? Does anyone need an apology from you? Stay talking to the Lord for a while and ask for help tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.