Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời cảm tạ vì một ngày mới lại đến! Trong những ngày mừng lễ Giáng Sinh, Con dâng một lời nguyện cầu cho sứ mạng của Chúa, “Đây ta là Thiên Chúa, được mời gọi đến để phục vụ.” “Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan” (Lc 2,40). Sự sống phát triển và được củng cố bằng đời sống cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện thân mật với Chúa, xin cho con biết nhận ra thánh ý và biết lắng nghe lời Chúa. Con dành chút thời giờ cầu nguyện mỗi ngày, và xin cho mọi tín hữu biết củng cố mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for a new day! During this celebration of Christmas, make an offering to the mission of Christ, “Here I am Lord, call me to serve.” “The child grew and became strong, filled with wisdom” (Luke 2:40). Life grows and is strengthened with the life of prayer. In a close prayer to the Lord, ask for His advice and to listen to his voice. Take time to pray each day and ask that all Christians strengthen their personal relationship with the Lord. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con lặng lại đôi chút để nói chuyện với Thiên Chúa. ĐGH mời gọi chúng con phản tỉnh đời sống của mình với cuộc đời tổ phụ Áp-ra-ham, “Thiên Chúa của Áp-ra-ham trở thành “Thiên Chúa của con”, Người là Thiên Chúa của lịch sử cá nhân con, Đấng hướng dẫn từng bước và không bao giờ bỏ rơi con. Thiên Chúa của những ngày sống, đồng hành với con trong những cuộc mạo hiểm và quan phòng trong mọi lúc. Con tự hỏi rằng mình đã có kinh nghiệm như thế về Thiên Chúa hay chưa? Kinh nghiệm về “Thiên Chúa của con” là Đấng đồng hành với con. Thiên Chúa của lịch sử cá nhân là Đấng hướng dẫn con từng bước, không bao giờ bỏ rơi, và là Thiên Chúa của những ngày sống. Con đã có những kinh nghiệm đó chưa? Dừng lại và con cần suy nghĩ.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to encounter the Lord. The Pope invites us to let ourselves be questioned by the life of Abraham, “The God of Abraham becomes ‘my God’, the God of my personal history, who guides my steps, who does not abandon me; the God of my days, the companion of my adventures; God’s Providence. I ask myself and I ask them: Do we have this experience of God? ‘My God,’ the God who accompanies me, the God of my personal history, the God who guides my steps, who does not abandon me, the God of my days? Do we have this experience? Let’s think about it.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu và giữ thinh lặng trong tâm hồn, phản tỉnh lại ngày sống của con. Con có lo lắng trong những công việc của con không? Con có cảm thấy nản chí không? Con có đang ở trong tình trạng bực tức, sợ hãi và bồn chồn không? Con có làm tổn thương người khác không? Con lưu ý nó. Nguyện xin Chúa giúp con biết chiến đấu và biết làm những điều đúng đắn ngược lại với những tình trạng tiêu cực ấy. Kính Mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and silence your heart. Reflect on your day. Have you felt anxiety in your tasks? Are you discouraged? Have you remained in states of anger, fear and restlessness? Did you harm others? Take note. Ask God to help you fight these states, doing exactly the opposite of what you feel. Cheer up for tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.