Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 31/01/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Hôm nay con lại kết thúc một tháng nữa trong sứ vụ cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng và vì thế Thiên Chúa đã ban cho con một ơn lành là được sống trọn vẹn trong tình huynh đệ với những người anh em tôn giáo khác, xin cầu cho mọi người theo mọi tôn giáo, biết mở rộng tấm lòng để chào đón anh em mình. Con đã học được điều gì từ tình huynh đệ trong tháng này? Có ai đó đang cần con nói lời giảng hòa? “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,21-28). Uy quyền của Chúa Giê-su bắt nguồn từ chính tấm gương sống, chính là đề cao lòng yêu thương, sự thu hút và không một ai bị bỏ rơi khỏi điều ấy. Chúa Giê-su bày tỏ bằng quyền uy dựa trên tình yêu của Ngài với Chúa Cha. Con sẽ gửi gắm thêm nhiều tình cảm vào mọi việc con làm. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Today you close another month praying for the Pope’s prayer intention so that the Lord will give us the grace to live in full fraternity with brothers and sisters of other religions, praying for one another, opening ourselves to all. What have you learned from the fraternity this month? Whom do you need to reconcile with? “He taught them as one who has authority” (Mark 1:21-28). The authority of Jesus derives from his example of life, which focuses in love, captivates and no one is excluded from it. Jesus convinces by his authenticity founded on love for his Father. Do everything by putting into it more and more love. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Con giành chút thời gian để dâng mình lên cho Chúa. Hôm nay con khép lại tháng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho tình huynh đệ; Ngài nói rằng: “Nếu tôi có thể giúp một người trở nên tốt hơn, điều đó đã đủ để minh chứng cho việc hiến dâng mạng sống mình vì người khác của tôi” . Những hoa trái nào con đã gặt hái được trong tháng này? Và còn điều gì tồn đọng lại trong tâm hồn con? Điều gì con cần phải làm để vun trồng tình yêu đến mọi người biểu lộ qua những việc làm cụ thể? Con xin làm mới của lễ hy sinh lên Chúa, và quyết tâm để lớn lên trong tình huynh đệ cũng như làm lễ vật hiến dâng cho sứ vụ tình yêu của Thiên Chúa trên thế gian này.

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a moment to dedicate yourself to the Lord. Today you close this month praying with the Pope’s prayer intention on fraternity; he tells us, “If I can help a single person to live better, that justifies giving up my life.” What fruit do you collect from this month? What has remained in your heart? In what do you have to grow to love your neighbor more in concrete gestures? Renew your surrender to the Lord and make a resolution to grow in fraternity and surrender to Christ’s mission of compassion for the world.

— ∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Con giữ thinh lặng trong tâm trí và tìm lại bình yên tâm hồn khi ngày đang dần tắt. Con đã nhận được một ơn lành đặc biệt nào trong ngày hôm nay? Con cảm tạ Chúa. Tình yêu của Chúa lan tỏa qua từng khe cửa, con cảm nhận được điều ấy khi nhìn ngắm những biến cố xảy ra trong đời sống, nơi từng người mà con đã đối đãi hôm nay. Thái độ của con hôm nay thế nào? Con có thái độ tiếp nhận và chào đón, hay con đã muốn những điều ấy xảy ra theo ý riêng của mình. Con xin viết ra đây những điều con đã khám phá và đặt quyết tâm để lớn lên trong sự cảm thụ sâu sắc hơn. Kính mừng…..

⚡️WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

Quiet your mind and regain inner calm at the end of the day. Is there any special grace you received today? Give thanks to God. The Love of the Lord passed through your door this day, look at it in the situations lived, in the people with whom you dealt with today. What was your attitude? Was it receptive and welcoming or did you want it to go your way? Write down what you discover and make a resolution to grow tomorrow in greater receptivity. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.