Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới để cảm ơn Thiên Chúa về tình yêu bao la mà Ngài dành cho con và con quyết tâm sống với lòng biết ơn mỗi lần gặp gỡ Ngài trong ngày. “Người bảo : “Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” (Mt 26,18). Như khi xưa, hôm nay Đức Giê-su đang chuẩn bị Phục sinh, và lần này Ngài muốn Phục Sinh trong chính con. Con sẽ đón nhận điều ấy xảy đến trong lòng mình hay con từ chối? Con suy ngẫm về ý nghĩa của lễ Phục sinh trong lòng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day thanking God for the immense love he has for you and make the resolution to live with gratitude each meeting you have during the day. “Jesus answered them: ‘Go to the city, to the house of such a person, and tell him: The teacher says: my hour is near; in your house I will celebrate Passover with my disciples’” (Matthew 26:18). Like back then, today Jesus is preparing to celebrate Easter and this time he wants to do it within yourself. Will you let it happen or leave it? Meditate on what it means to celebrate Easter within you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Cha, con xin dành chút thời gian trong cuộc hành trình để gặp gỡ Chúa Giê-su, Chúa chúng con, và trò chuyện với Ngài về cách trở thành nhân chứng tình yêu của Ngài. Hết một tháng, con đã cầu nguyện với Cha, để cố gắng làm cho tâm hồn trở nên ý thức hơn về lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng con; để sống và trải nghiệm, như người phụ nữ ngoại tình đã làm, hòa giải sự tha thứ của Cha với cuộc sống của chúng con. Tình yêu và lòng thương xót chỉ được trân trọng khi chúng được trao ban, khi chúng được ban phát, và khi chúng trở thành động cơ cho hành động. Con xin ơn để được làm nhân chứng trung thành cho tình yêu Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment of your journey to meet Jesus, our Lord, and talk with him how to be a witness of his love. As the month ends, we have prayed to the Father trying to make conscious in our soul, the infinite mercy that God pours out on us; in order to live and experience, as the adulterous woman did, reconciliation with our life, the forgiveness of our Father. Love and mercy are only treasured when they are given, when they are lavished, and when they are the engine of our actions. Ask for the grace to be a faithful witness of God’s love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một không gian yên tĩnh để khép lại một ngày. Giờ đây, con nhìn vào thiên Chúa hiện diện trong mọi biểu hiện của sự gần gũi mà con nhận được: một cái ôm, một nụ cười hay một lời nói. Những người, tình huống hoặc sự vật nào là lý do cho niềm vui, hy vọng, sự thỏa mãn hoặc bình an cho chính con? Con biết ơn họ! Con đã có những thái độ yêu thương nào đối với anh chị em của mình? Khuôn mặt của Chúa đến qua những cử chỉ cụ thể “ban sự sống”. Viết ra những gì con khám phá được. Con đã nghĩ đến việc tiếp cận với Bí tích mở ra cho con sự tha thứ chưa? Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet space to close the day. Now look at God present in all the expressions of closeness that you received: a hug, a smile, or a word. What people, situations or things have been a reason for joy, hope, fulfillment, or peace for you? Be thankful for them! What attitudes of love have you had with your brothers and sisters? The face of the Lord comes through concrete gestures that “give life.” Write down what you discover. Have you thought about approaching the Sacrament that opens you to Forgiveness? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.