Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⁠NGÀY 31/08/2021⁠

 

🌼CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼

Con bắt đầu ngày hôm nay bằng việc chiêm niệm đoạn Tin Mừng như thể con là một trong những môn đệ của Chúa. Họ đã thấy Chúa Giê-su làm những điều khó tin và vẫn còn kinh ngạc. “Lời ấy là thế nào?” (Lc 4,36). Chắc chắn là khi ấy trái tim họ đã bừng lên những cháy bỏng, như sau này khi họ gặp Ngài trên đường đến Emmaus. Con có thể nhớ bất kỳ trải nghiệm tương tự nào trong cuộc sống của mình không? Con nhớ lại những điều đó và cố gắng sống ngày hôm nay với tinh thần biết ơn vì tất cả những gì con đã nhận được, hợp nhất lòng biết ơn đó với ý định của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyện xin Thiên Chúa cho Hội thánh được đổi mới hàng ngày trong kinh nghiệm tình yêu với Đức Ki-tô để tốt hơn trong việc loan báo Nước Trời.

🌼WITH JESUS IN THE MORNING🌼

Start this day contemplating the Gospel as if you were one of the disciples. They saw Jesus do increbidle things and still remained amazed. “What is there about his word?” (Lk 4:36). Surely his heart burned as it did later on the road to Emmaus. Can you remember any similar experience from your life? Bringing it to mind, try to live this day with a thankful spirit for all that you have received, uniting that thankfulness to the intention of Pope Francis. Ask that the Church be renewed daily in the experience of Christ’s love to better be available to proclaim the Kingdom.

— ∞  +  ∞ —

🌹CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌹

Con dừng lại ngày hôm nay chốc lát với Chúa Giêsu. Con cảm nhận Thiên Chúa và tưởng tượng ra khuôn mặt của Ngài. Con xoa dịu tâm trí và tinh thần của mình. Tin Mừng Luca cho thấy Chúa Giêsu nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhờ những giáo lý và cách Ngài giảng dạy: có uy quyền (Lc 4,32). Con tưởng tượng giọng nói của Chúa, giọng điệu, cách phát âm, biểu hiện trên môi và mắt của Ngài. Con nhẹ nhàng hỏi Ngài: Hôm nay, Chúa muốn gì ở con? Ngài chắc chắn sẽ đáp lại bằng cả sự yêu thương.

 

🌹WITH JESUS DURING A DAY🌹

I stop the day for a moment with Jesus. I feel him, and I imagine his face. I ease my mind and my spirit. Luke’s Gospel shows Jesus as famous and well-known thaknks to his teachings and way of speaking: with authority (Lk 4:32). I imagine the Lord’s voice, his tone, his pronunciation, the expression on his lips and eyes. I ask him calmly: What do you want of me today, Lord? He firmly responds to me with love.

— ∞  +  ∞ —

🍃⁠CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍃

Con hòa mình vào sự êm đềm của đêm nay và để tâm hồn mình thảnh thơi, thầm cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp của ngày hôm nay. Bàn tay của Chúa Cha xuất hiện vào những thời điểm khác nhau như thế nào? Qua những ai hay hoàn cảnh nào? Con ân cần nhớ lại những việc làm của Chúa Quan Phòng. Con tận hưởng món quà này trong giây lát. Con đã học cách nhìn thấy bàn tay của Chúa trong những thời điểm khó khăn, những người khó khăn hoặc những điều thách thức con chưa? Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ và cho con biết quyết định một việc làm cảm ơn khi bắt đầu ngày sống mới vào ngày mai. Kính mừng Maria …

🍃⁠WITH JESUS IN THE NIGHT🍃

Enter into the calmness of the ending day and lay to rest your heart that is thankful for all the good of today. How did the Father’s hand appear at different times? Through which people or situations? Graciously recall the workings of Divine Providence. Savor this gift for a moment. Did you learn how to see the Lord’s hand in tough times, difficult people, or the things that challenged you? Ask forgiveness and decide on an act of thanksgiving to start the new day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao