Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-10


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong buổi sớm mai hôm nay, con mở rộng trí lòng và toàn thân để lắng nghe Chúa Giê-su, với tâm tình tạ ơn. Hôm nay, con được mời gọi yêu Cha hết lòng, và yêu thương người thân cận như chính con. Để làm được điều đó, con phải cảm nếm được tình yêu vô bờ mà Cha đã dành cho con và anh chị em xung quanh. Những khi con chọn yêu thương, con lắng nghe tiếng Cha thì thầm: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12,34). Hôm nay, xin Cha phủ lấp con, để con có thể yêu như Cha yêu. Con cũng xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng và cho anh chị em con, là những người đang phải chiến đấu vì bệnh dịch. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning, I gratefully open my mind, my heart and my being to listen to you, Jesus. Today you invite me to love God with all my heart and to love my neighbor as myself. I can only do this if I experience the immense love that You feel for me and my brothers. Every time I choose to love I hear you say to me: “You are not far from the Kingdom of God” (Mk 12:34). Fill my being with You so that You are the one who loves in me on this day. I offer my day for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một khoảng trống trong buổi chiều hôm nay để cầu nguyện và nâng cao nhận thức, ngõ hầu “Tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu khi xưa, Giáo Hội, bí tích phổ quát của tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới, cũng sai chúng ta đi khắp mọi nơi, để qua chứng tá của chúng ta, Thiên Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu của Người, ngõ hầu có thể chạm đến và biến đổi tâm hồn, trí khôn, thể xác, xã hội và văn hóa ở mọi nơi mọi lúc.” (ĐGH Phanxicô). Con có thể làm gì để tiếp tục ngày sống với sự thôi thúc này? Con cảm thấy bị thử thách thế nào? Con tiến bước với lòng tin vào ân sủng Chúa ban cho con, và như thế là đủ cho con rồi.

WITH JESUS DURING THE DAY

Make space in your afternoon to pray and raise awareness so that “the Church, the universal sacrament of God’s love for the world, continues the mission of Jesus in history and sends us everywhere so that, through our testimony… God continues to manifest his love and can touch and transform hearts, minds, bodies, societies and cultures, in all places and times” (Pope Francis). What can I do to continue the day in this dynamism? How do I feel challenged? I go forward with the confidence that you send me with your grace, and that is enough for me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình và để tâm trí được tĩnh lặng. Con xin tạ ơn Chúa vì một tháng đã qua. Con đã gieo tình yêu của mình vào đâu? Liệu có ai mà con chưa yêu thương hết lòng không? Con có cảm thấy bị gạt ra hoặc gắn bó với ai đó hay điều gì đó không? Yêu và được yêu chân thành là con đường của tự do và thỏa nguyện. Con có thể làm gì để mình ngày càng tự do hơn, yêu mến Chúa và công trình tạo dựng của Ngài nhiều hơn? Con viết xuống những điều con suy ngẫm và khép lại tháng này bằng việc dâng lên Chúa hết thảy mọi điều con đã trải qua. Con xin cầu nguyện theo ý chỉ của tháng Mười và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ý chỉ mới theo ĐGH vào ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet your heart and calm your mind. Be thankful for this past month. Where did you sow your love? Do you think of anyone whom you could love more and better? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Truly loving and falling in love is the path of freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love God and his creatures more? Write down what you consider and close this month out by offering up everything you have experienced in it. Pray for the intention of October and prepare your heart to receive a new intention proposed by the Pope tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao