Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-10-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Sứ mạng lòng thương xót

Cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm một ngày để yêu thương và phục vụ. “Thiên Chúa, là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng ta, Ngài muốn lòng thương xót của Ngài được hiện diện trên khắp thế giới, trong chúng ta và qua chúng ta, những môn đệ của Ngài. Chúng ta được mời gọi hành động theo tâm tình của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta được sai đến với Người, theo những cách khác nhau, đến những nơi mà sự tồn tại của con người bị lãng quên, nơi mà mọi người phải chịu đựng sự bất công, để được góp phần nâng đỡ và chữa lành trái tim vụn vỡ của họ.” (Bước 8, Đường Con Tim) Trong đời sống hằng ngày của mình, liệu con có thể sống theo những tâm tình của Trái Tim Chúa Kitô không? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Mission of Compassion

Give thanks for another day to love and serve. “God, the Father of Jesus and our Father wants to make his compassion present in the world in and through us, his disciples. We are invited to act with the sentiments of the Heart of Jesus. We are sent with Him, in different ways, to the peripheries of human existence, where men and women suffer injustice, to contribute to sustain and heal those whose hearts are broken.” (Step 8, The Way of the Heart) Do I feel capable of manifesting in my life the sentiments of the Heart of Christ? Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiếu vắng tình yêu

“Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: ‘Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!’ Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 13, 10-17) Chúa Giêsu mời gọi con đưa ra những lựa chọn rõ ràng và minh bạch, với một tinh thần tự do yêu thương không toan tính và quan tâm đến mọi người không chút dè dặt, kể cả những người sống trong tội lỗi, hoặc không cùng đức tin với con. Con có phán xét hay ghét bỏ, chỉ trích những người có suy nghĩ khác với con hoặc không cùng đức tin với con không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho mỗi lần con thất bại trong việc yêu thương mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

Lack of love

“Jesus called her and said to her, ‘Woman, you are freed from your infirmity.’ And he laid his hands on her, and immediately she was upright. And she glorified God.” (Lk 13:10-17) Jesus invites me to make clear and transparent choices, full of the spirit of freedom to love without measure and to care for all without reserve. Even those who live in sin, or do not share my faith. Have I judged or criticized without mercy those who think differently from me or do not share my faith? Jesus, I ask your forgiveness for every time I have failed to love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày sống, con ngẫm lại và tạ ơn Chúa về tất cả những gì con đã nhận được. Con tự hỏi, con có sống để yêu Chúa, yêu tha nhân và yêu chính mình chưa? Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con vì những lần con đã phạm đến Chúa, xin hãy chỉ dạy con cách sống hòa thuận và để con được phục vụ những điều mà Chúa đã ban cho con. Tin tưởng vào Thánh Tâm Chúa, con nghỉ ngơi như những gì viết trong Thánh vịnh 4,9 “Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I meditate and give thanks for all that I have received. I ask myself, have I lived to love you, to love others and to love myself? Forgive me for the times I have offended you, show me and teach me to live in harmony and to put at your service the gifts you have given me. Trusting in your Sacred Heart I turn to rest inspired by Psalm 4:9 “In peace I lie down and in security I sleep, for you alone, you give me security.” Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao