Tông đồ Cầu nguyện, 5.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sớm nay con cầu nguyện, “Con cảm tạ Cha vì một ngày mới, con xin dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho sứ mệnh của Cha.”. “Vấn đề ở đây không phải là ngờ vực hay sợ hãi. Nhưng vấn …

The post Tông đồ Cầu nguyện, 5.2.2020 appeared first on Dòng Tên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.