Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/12/2021

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong niềm hân hoan chào đón tháng 12, tháng sinh nhật của Ngôi Lời, con chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa, nhờ tình yêu ấy Người đã xuống thế làm người và ở cùng chúng con. “Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: ‘Thầy chạnh lòng thương đám đông’” (Mt 15,32) Ngôi Lời nhập thể và phục sinh không thờ ơ với nhu cầu của những người đang thiếu thốn vật chất hay tinh thần. Con nhớ lại cách mà dân chúng đã khao khát Thiên Chúa, Lời Ngài và sự bảo bọc của Ngài. Hôm nay, con cũng có cơ hội để được trở nên như họ. Con xin đặt mình trong bàn tay quan phòng của Ngài để lan tỏa tình yêu phục sinh đến mọi người. Con cũng dâng lời nguyện hôm nay cho các giáo lý viên, để họ luôn là chứng nhân cho tình yêu này. Lạy Cha chúng con…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the month in which the Word is born; welcome it graciously and contemplate the Love that made it possible. “Jesus summoned his disciples and said, ‘My heart is moved with pity for the crowd’” (Mt 15: 32). The incarnate and resurrected Word is not indifferent to the needs of those who are lacking in material or spiritual things. Remember how hungry people are for God, for His word, and for His care. Today, you have an opportunity to be these things. Place yourself in His hands to extend this resurrected love to others. Offer up your day for catechists, that they may be witnesses to this way of life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi giữa ngày để suy ngẫm về những lời của ĐTC Phanxicô: “Hãy nghĩ về các giáo lý viên như những người đã dâng mình cho sứ vụ phụng sự lời Chúa, họ lắng nghe Lời Chúa hàng ngày để được nuôi dưỡng, đồng thời cùng với các anh chị em khác giam gia vào sứ vụ này một cách hữu hiệu và đáng tin cậy.” Mùa Vọng này, con có nuôi dưỡng mình bằng những lời hay ý đẹp dành cho tha nhân không? Con trao “của ăn” nào cho những người xung quanh mình? Liệu rằng lời nói của con có giống như Lời của Chúa? Tiếp tục ngày sống hôm nay, con dâng lời cầu nguyện cho các giáo lý viên, những người đang loan truyền thông điệp của Chúa Giêsu qua mối tương quan thân tình với Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the middle of your day to reflect on Pope Francis’s words: “Think of the catechist as someone who has placed themselves at the service of God’s word, someone who hears this word daily in order to make nourishment of it and participate in it effectively and believably with those around them.” This Advent, do you feed yourself on the word that nourishes others? What sustenance do you offer those in your life? Are your words like those of God? Continue your day, offering up what you do for catechists who are spreading Jesus’ message via a close relationship with him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh tâm và nhận thức về những điều đã nhận được ngày hôm nay. Con nhớ lại những gì đã trải qua: thái độ của con có phản ánh tình yêu thương của Chúa phục sinh không? Hành động, lời nói và suy nghĩ của con đối với người khác có giống với Chúa Giêsu, hay con đã đóng cửa trái tim mình với ai đó? Nguyện xin Chúa tha thứ những lúc con chưa có lòng xót thương, và con sẽ cố gắng cải thiện vào ngày mai. Con có thể thay đổi điều gì để trở nên tốt hơn? Con đề ra một quyết tâm, và cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet yourself inside and appreciate what this day was. Bring to mind what you experienced: was your attitude reflective of the love of the resurrected Lord? Were your actions, words, and thoughts towards others like Jesus’, or did you close off your heart to someone? Ask forgiveness if you did not have a compassionate attitude and plan to improve tomorrow. What could you do differently? Identify a resolution and pray for the monthly intention. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao