Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/01/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở lòng đón rước Cha vào ngày Chúa Nhật hôm nay. Con biết ơn vì những điều gì? Chúa Cha ban chính Con Một của Ngài, để chúng ta trở nên con cái Ngài, và trở thành anh chị em của nhau. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Xin cho con biết nhìn nhận những người bước qua con dưới ánh sáng của tình huynh đệ, và cầu nguyện cho những ai bị bách hại vì niềm tin của họ, rằng họ luôn được tôn trọng. Nguyện xin Cha cho con bước vào lòng thương xót của Chúa Giê-su và dâng lên Cha ngày mới này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord this Sunday. What would you like to be thankful for? The Father gave us his Son to make us daughters and sons of his own as well as brothers and sisters to one anther. “And the Word became flesh and made his dwelling among us” (Jn 1:14). Look upon those who cross your path through this fraternal light and pray for those who are mistreated because of their religion, that they may be respected. Enter into the compassion of Christ and offer up your day. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút để gặp gỡ Chúa. “Ngài tạo ra chúng ta không phải như những tạo vật, nhưng hơn thế, như những con người được yêu thương và biết yêu thương, Ngài tạo ra chúng ta giống hình ảnh Ngài” (ĐTC Phanxicô). Con hướng lòng mình đến ý chỉ cầu nguyện của tháng này bằng cách tôn trọng những người bên cạnh con vì lí do duy nhất rằng họ cũng được Chúa yêu thương, ngay cả khi họ không cùng chung niềm tin với con. Liệu có ai cần đến sự chào đón và tôn trọng từ trái tim con hay không? Con suy ngẫm điều này trong lòng và tiếp tục công việc thường ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the day to encounter the Lord. “He created us not as objects, but rather as loved persons capable of love; he created us in his image and likeness” (Pope Francis). You can work towards the intention of this month by valuing those at your side for the sole reason that they are loved by God, even if they do not share your same convictions. Who needs your welcoming and respectful heart? Return to your daily tasks with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời dần buông, con suy ngẫm những điều đã trải qua hôm nay. Tình huynh đệ truyền cảm hứng cho những hành động và lời nói của con. Con dành thời gian để hồi tâm lại những khoảnh khắc của ngày sống và chú tâm đến cách con đối xử với người khác. Liệu những hành động và lời nói của con có làm họ cảm nhận được tình yêu thương huynh đệ? Hay con có mỉm cười? Con có nuôi dưỡng sự hoà bình trong các cuộc trò chuyện? Nguyện xin Chúa tha thứ cho những khi lẽ ra con đã có thể trao tặng người khác nhiều hơn. Con đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, recall what you experienced today. Fraternity should inspire your actions and words. Take a moment to review the day’s situations and pay attention to the way you treated others. Did your actions and words make others feel loved as brothers and sisters? Did you smile? Did you foster peace in your conversations? Ask forgiveness if you feel that you could have given more. Make note of a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao