Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/04/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào Chúa Nhật Mùa Chay, con xin cảm tạ Cha vì lòng nhân hậu của Ngài đã dẫn đưa con ra khỏi thói xấu kết án người khác mà một lòng nâng đỡ, cứu giúp tha nhân. “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). Thật dễ dàng rơi vào vòng lẩn quẩn của mặc cảm tội lỗi khi mà ta thấy mình dường như sẽ chẳng thể nào được tha thứ. Con bắt đầu ngày mới bằng cách nhớ về những kinh nghiệm của sự tha thứ trong quá khứ và khởi đầu ngày hôm nay với việc mở lòng để tha thứ. Con dâng mọi việc làm của những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, xin cho họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ trong công việc từ chính phủ và cộng đồng địa phương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this Sunday in Lent, I thank the Lord for his compassionate heart, that heart that leads me not to want to condemn the other, but to save him. “Neither do I condemn you; go and sin no more” (Jn 8:11). It’s so easy to get into a vicious cycle of guilt where achieving forgiveness seems impossible. I begin by recalling my past experiences of forgiveness, and I launch myself into this day as open to forgiving. I offer up all my actions for healthcare professionals, so that they can find support for their work in governments and local communities. Glory be to the Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giêsu sẽ không bao giờ cổ võ bạo lực và tinh thần bất bao dung. Người công khai tố cáo việc sử dụng sức mạnh để nắm quyền lực trên người khác” (ĐTC Phanxicô, thông điệp Fratelli Tutti §238). Con bỏ xuống những thái độ dẫn con đến sự loại trừ tha nhân. Ngày hôm nay, con phải làm sao để có thể mở lòng hơn với những người khó khăn? Lạy Chúa, xin giúp con thấy Chúa trong những người con nỗ lực để yêu thương. Xin ban cho con sự khiêm tốn để biết rằng chính con đôi khi cũng chẳng dễ mến chút nào.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Jesus Christ never invited anyone to foment violence or intolerance. He himself openly condemned the use of force to impose himself on others” (Pope Francis, Fratelli Tutti §238) I leave behind the attitudes that lead me to exclude others. How can I go forward in this day with a heart and mind open to those who are difficult? Lord, help me to see you in those I struggle to love. Grant me the humility to know that I, too, can be difficult.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày Chúa Nhật hôm nay đang khép lại, con nhớ lại những người con đã gặp, từ khởi đầu cho đến cuối ngày. Những ai đã mang đến cho con niềm vui? Những ai mà con đã không đối xử tốt với họ? Con có nghĩ đến ai mà con cần xin sự tha thứ từ họ không? Đi cùng người khác là một ơn ban từ Thiên Chúa. Con tạ ơn vì những người đang hiện diện trong cuộc sống của con và dành thời gian còn lại trong đêm hôm nay để cầu nguyện cho họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I let this Sunday come to a close, and I remember today’s encounters, from the beginning to the end of the day. What encounters brought me joy? Who have I not been so good with? Can I think of someone I should ask forgiveness from? Walking with others is a gift from God. I give thanks for people who are present in my life and offer up my rest tonight for them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao