Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03-05-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới hôm nay, con hướng về Cha, Đấng mời gọi con phục vụ tha nhân. Lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Con có phục vụ anh em con? Đức tin trong tất cả các chiều kích, ở các bậc sống khác nhau, giáo dân, giáo sĩ, gia đình, có một chiều kích thiết yếu là phục vụ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho các phó tế luôn trung thành với sứ mệnh phục vụ. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome a new day with your eyes on the Lord who invites us to serve others. This invitation is also for you and me. Do you serve your brothers? Faith in all its dimensions and in its various states of life – lay, clerical, family – have an essential dimension of service. Offer your day for deacons to be faithful to their charism of service. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con thinh lặng và tách mình ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt thường ngày. Con tận dụng khoảnh khắc này để gặp gỡ Chúa, Đấng cư ngụ trong con và đồng hành cùng con mỗi ngày. Con cảm nhận Chúa, con nhắm mắt lại và để con được Ngài tìm thấy. Sự thinh lặng nội tâm là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Con ở lại một mình và thinh lặng, trước khi trở lại với hoạt động thường ngày và con dâng lên lời tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ này.

WITH JESUS DURING A DAY

Be silent and get out of the daily bustle. Take advantage of this moment, to meet the Lord who dwells within you and accompanies you in your day. Perceive God, close your eyes and let yourself be found by him. Inner silence is an anticipation of the encounter with the Lord. Stay alone and be silent. Before returning to your activities thank God for this encounter… 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày khép lại, con nghĩ vê những điều đã qua. Con biết ơn những ân sủng dù to lớn hay nhỏ bé Chúa đã ban cho con: một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ hay cuộc gặp gỡ với ai đó. Con ý thức về những khoảnh khắc đau đớn hay sầu khổ trong ngày. Có ai làm con tổn thương không? Đôi khi con làm tổn thương chính những người con thương yêu. Con phải làm gì để sửa những lỗi lầm con đã gây ra? Ngày mai đến, con quyết tâm thể hiện cử chỉ yêu thương với người mà con đã gây khó dễ hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day I think over what has passed. I am grateful for the great and small graces God has given me: a conversation, a surprise, or a meeting with someone. I become aware of the painful or sad moments of the day. Did I hurt anyone? Sometimes we hurt those we love. How can I repair the damage I did? I resolve to extend a gesture of love tomorrow with whom I had some difficulty today. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.