Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Với tâm hồn rộng mở, con hân hoan chào đón hành trình ngày mới trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14,9). Con xin Chúa ban ơn cho con được nhận biết Chúa Giêsu cách thâm sâu, để yêu và theo Ngài sát gót hơn, Đấng “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Ước gì nhờ sự nhận biết đầy yêu thương, chân thành và tín thác này, con biết phục vụ anh chị em, đặc biệt là những ai nghèo khó và dễ bị tổn thương nhất. Con xin dâng lời cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, để họ có thể tái khám phá sứ mạng truyền giáo mỗi ngày, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới, và nhờ đó mà trở nên sự hiện diện sống động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this journey with an open heart in the presence of the Lord and in the gift of His love. “Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip?” (Jn 14:9). I ask for the grace of knowing Jesus internally, to love him more and follow him, Him who is “the Way, the Truth, and the Life” as Pope Francis reminds us. May this loving, sincere and trusting knowledge lead me to serve my brothers and sisters, especially the poorest and most vulnerable. I offer my prayer for the Church movements and groups so that they rediscover their evangelizing mission every day, putting their own charisms at the service of the needs of the world and, through this, be the living presence of the Father, the Son and the Holy Spirit. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thời khắc giữa ngày này, con dành vài phút nghỉ ngơi, trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, con nhớ đến ý cầu nguyện tháng này dành cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội biết tái khám phá sứ mạng truyền giáo mỗi ngày. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Chúng ta phải hiểu rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng đã được trao cho chúng ta ngay từ thuở lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bí tích Thánh Tẩy đã biến chúng ta nên các tư tế của Chúa.” Con dâng lời tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã mời gọi con tham dự vào sứ mạng của Ngài. Con nhận thấy mình đang sống tinh thần Phúc Âm mỗi ngày ra sao? Với lòng cậy trông nơi Chúa, con trở lại với các công việc thường ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

I give myself a few minutes at this time of day, in the presence of Jesus, remembering the intention of the month praying that the church groups and movements rediscover their evangelizing mission every day. Pope Francis says: “We must understand that evangelization is a mandate that comes from Baptism; Baptism that makes us priests together, in the priesthood of Christ: the priestly people.” I thank Christ for the invitation that he makes to me to participate in His mission. How do I feel that I am evangelizing today? I continue my work leaning on the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, trong sự thinh lặng của màn đêm, con chạy đến với Ngài và dâng lời tạ ơn vì một ngày đã qua. Con nhận ra đôi khi con đã thờ ơ, chẳng ý thức về sự hiện diện của Ngài. Con đã nhận ra Ngài ở đâu hôm nay? Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho con. Xin giúp con tin tưởng vào Ngài cách mới mẻ và sống động. Ước gì con không sợ hãi cầu xin Chúa bất cứ điều chi nhân danh Ngài, tựa như Ngài đã mặc khải cho thánh Philípphê vậy. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, Lord, I come to you and I give you thanks for this day. I realize that sometimes I run the risk of taking you for granted. Where have I recognized you today? Forgive me and help me to believe in you in a new and authentic way and, as you revealed to Philip, not to be afraid to ask for anything in your name. Hail Mary.