Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/06/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong ngày thứ Sáu đầu tháng này, con xin dâng lời tạ ơn vì Thánh Tâm Cha luôn đổ tràn nguồn hồng ân trên chúng con. “Người hỏi lần thứ ba: ‘Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?’ Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: ‘Anh có yêu mến Thầy không?’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Đức Giê-su bảo: ‘Hãy chăm sóc chiên của Thầy.’” (Ga 21,17) Nhiều lần trong cuộc sống, đôi lúc con quên mất rằng tình yêu cần phải được nói ra; Vì vậy, hôm nay, xin Cha giúp con nói lời yêu thương với những người mà con thương mến. Con xin dâng các việc con làm trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH, đặc biệt là cho các gia đình trên toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for his Heart that loves, on this first Friday of the month. “Jesus asked the third time, ‘Simon, son of John, do you love me?’ Peter was sad, because for the third time he had asked him if he loved him, and he replied: ‘Lord, you know everything; You know that I love you’” (John 21:17). There are so many times that I forget that love needs to be said; Today I will tell the ones I love that I love them. I offer the works of this day for the intentions of the Pope, especially for all families. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sự phát triển tình cảm và đạo đức của một con người đòi hỏi một kinh nghiệm cơ bản: tin rằng cha mẹ của mình là đáng tin cậy. Đó là một trách nhiệm trong giáo dục: với tình thương và gương sáng cha mẹ tạo sự tin tưởng nơi con cái, truyền cho chúng một lòng kính trọng trong yêu thương.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §263). Hôm nay, xin Chúa ban ơn trợ giúp để thông qua cách sống của con, mọi người xung quanh tin rằng con yêu mến họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

“The affective and ethical development of a person requires a fundamental experience: believing that one’s parents are trustworthy. This constitutes an educational responsibility: with affection and witness, generating trust in children, inspiring them with loving respect.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §263) Today I will live in such a way as to generate confidence in those around me that I love them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, con gác lại mọi lo toan và lắng đọng tâm hồn. Những con người, hoàn cảnh hay sự việc gì đã mang lại niềm vui, hy vọng, sự mãn nguyện và bình an cho con? Con xin tạ ơn Chúa về những điều đó! Các thái độ thương mến mà người khác dành cho con là gì? Gương mặt của Chúa thể hiện qua những cử chỉ yêu thương cụ thể đó. Con ghi lại những gì con mới khám phá ra. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Seek the silence of the heart to close this day. What people, situations or things were for me reasons for joy, hope, fulfillment, peace? I give thanks for them! What loving attitudes did others have towards me? The face of the Lord arrives through concrete gestures that “give life.” I take note of what I find. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao