Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/04/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngày hôm nay con xin tạ ơn Cha vì cha mẹ và những ai đang chăm sóc con. “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc” (Ga 8,29). Con cũng nhận ra rằng Chúa Cha đã sai con, cùng với con của Ngài. Con bắt đầu ngày hôm nay với mục tiêu tiếp cận những ai đang cô đơn, để nhờ đó họ biết rằng Cha không bao giờ bỏ rơi họ. Cùng Đức Giáo hoàng, con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các nhân viên y tế, đặc biệt là những ai đang ở các quốc gia nghèo khó, rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và các cộng đồng địa phương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I give thanks to God for my parents and for all those who took care of me. “I am not alone, but the Father who sent me is with me.” (Jn 8, 16). May I also recognize that the Father sends me, and that he sends me with His Son. I open this day with the goal of approaching those who are most alone, so that they know that God does not abandon them. I offer my day, together with the Pope, for the support of governments and local communities for the work of healthcare workers, especially those in poor countries. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Ngày nay chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta nuôi mình bằng những mộng tưởng huy hoàng vĩ đại, để rồi kết cục là hứng lấy sự rối trí, khép kín và cô độc. Chúng ta mải mê tạo ra các sợi dây liên kết, để rồi đánh mất cảm nghiệm về tình huynh đệ.” (ĐTC Phanxicô). Con đang nuôi mình bằng điều gì? Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nuôi dưỡng bản thân bằng những gì mang lại hài lòng thực sự. Xin đem con lại gần Chúa hơn, và ban cho con sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần khi lựa chọn những gì nuôi dưỡng chính mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Today we can recognize that we feed ourselves with dreams of splendor and grandeur, and we end up eating distraction, closure and loneliness; we gorge ourselves on connections, and lose the taste of brotherhood.” (Pope Francis, Fratelli Tutti §33) What am I eating?” Lord Jesus, help me to nourish myself with that which will truly satisfy. Bring me closer to you, and give me the wisdom of the Holy Spirit when choosing what to nourish myself with.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con giữ sự bình tĩnh trong trái tim và tâm trí. Con nhận thức về chính mình. Con cảm thấy như thế nào? Con bắt đầu ngày hôm nay như thế nào? Có bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm trạng của con trong suốt ngày hôm nay không? Những sự kiện nào đã mang lại sự thay đổi này? Con ghi chú lại những điều đã tìm được. Con phải nhớ rằng để lớn lên trong đời sống nội tâm, con cần suy ngẫm về những gì mình đã sống và khám phá những bài học để lại trong con. Con trao phó những lo lắng của con cho Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart and mind. I become aware of myself. How do I feel? How did I start the day? Have there been any changes in my mood throughout this day? I recognize the events that brought about these changes. I take note of what I find. I must remember that in order to grow in the interior life, it is necessary to meditate on what I have lived and discover the teaching it left me. I surrender my worries to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao