Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/06/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin tạ ơn vì Cha luôn hiện diện bên con, và vì những điều con có thể cảm nhận được từ Cha. “Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25). Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục các công việc của Ngài. Con xin sống ngày mới này với một niềm tin vững chắc rằng những việc tốt lành của Chúa vẫn đang tiếp tục trên con, thông qua các hành động con làm. Con xin dâng ngày sống của con và cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo trên thế giới này biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống hằng ngày. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for the constant presence of God, and for what I am able to experience of it. “There are also many other things that Jesus did, but if these were to be described individually, I do not think the whole world would contain the books that would be written” (John 21:25). Jesus continues to work, even today. I will live this day aware that God’s good work continues through my gestures. I offer the works of my day for Christian families around the world, so that with concrete gestures they may live the gratuitousness of love and holiness in their daily lives. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Khi sống trong gia đình, chúng ta không thể mang một bộ mặt nạ vì khó mà giả vờ hay nói dối. Nếu sự chân thực này được thổi hơi bằng tình yêu, thì đúng là Chúa đang ngự trị ở đó, bằng niềm vui và sự bình an của Người. Linh đạo tình yêu gia đình được cấu thành từ hàng ngàn cử chỉ thực tế và cụ thể. Trong tình hiệp thông được xây dựng từ bao nhiêu là dâng hiến và gặp gỡ, Thiên Chúa có chỗ ngự trị của Ngài. Sự dâng hiến cho nhau đó kết hợp ‘những giá trị nhân văn và thần linh’, vì nó là sự tròn đầy của tình yêu Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Niềm vui của Tình Yêu, §315). Lạy Chúa, ngày hôm nay con sẽ làm những việc nhỏ bé và chân thành nào, để tình yêu Chúa luôn hiện diện trong gia đình nhỏ bé của con?

WITH JESUS DURING THE DAY

“When you live in a family, it’s hard to pretend and lie, we can’t show a mask. If love animates this authenticity, the Lord reigns in it with his joy and his peace. The spirituality of family love is made up of thousands of real and concrete gestures. God has his own dwelling place in this variety of gifts and encounters that make communion mature. This dedication unites the human and the divine, because it is filled with the love of God.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §315) What real and concrete gesture will I make today so that there is love in my family?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con suy ngẫm về những việc mình đã trải qua ngày hôm nay. Con có chú tâm đến thiên nhiên xung quanh không? Không khí, mùi hương, mùi vị và cả những âm thanh nữa. Trong tiếng nói của anh chị em xung quanh, trong những việc họ làm, trong ánh nhìn và nhu cầu của họ, liệu con có nhận ra sự hiện diện của mọi người không? Chúa luôn ngự trị nơi mọi người, mọi tình huống và mọi thứ xung quanh. Con có thể tìm ra không? Lạy Chúa, ngày mai xin hãy trợ giúp con. Kính mừng Maria..

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am willing to reflect on what I experienced today. Did I notice nature? The air, the smells, the flavors, the noises. Did I notice the presence of people? In the voice of my neighbors, in their gestures, in their look, in their needs. God dwells in people, situations and things. Can I find it? I ask for help for tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao