Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ngày lễ của tình yêu, đã bắt đầu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16-18) Con khởi động ngày mới với thông điệp đầy tràn hy vọng này. Chúa đang đợi chờ con dấn thân vào sứ mạng cứu độ của Ngài. Con có thể dấn thân thế nào đây? Chính lúc con đón nhận anh chị em con như chính họ là, thay vì như hình mẫu con mong đợi; chính lúc con nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, thay vì xét đoán, đó là lúc con đang thực thi sứ mạng cứu độ. Con tạ ơn Chúa vì những lần con đã thực thi sứ mạng này vì phần rỗi của chính con và của anh chị em. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

The feast of the Holy Trinity, the feast of love, is already beginning. “For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.” (Jn 3:16-18). Start your day with this hopeful message. The Lord is counting on you to participate in his saving mission. How? Every time you welcome your brother and sister as they are and not as you want them to be, when you avoid judging him or her and look at them as God sees them, you participate in his rescue mission. What would you like to rescue yourself and your brothers and sisters from to give thanks? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tìm một nơi yên tĩnh và dành ra một chút thời gian. Con có bao giờ tự hỏi: được dựng nên nhờ vào vì tình yêu Thiên Chúa nghĩa là gì? “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu luật yêu thương. Thật tuyệt biết bao khi có luật này! Thật tốt biết bao khi chúng ta yêu thương nhau bất chấp mọi sự! Đừng để mình bị điều ác đánh bại, nhưng thà đánh bại điều ác bằng điều thiện” (ĐGH Phanxicô) Chiều nay con cầu xin ơn yêu thương. Ngày nay nhiều người bị bóc lột, và thế giới thiếu vắng những con tim yêu thương, nhưng con có thể vun trồng tình yêu thương mà Chúa dành cho con bằng các hoạt động hàng ngày của mình.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Find a quiet place and take a moment. Have you ever thought about what it means to have been created by and for divine Love? “Let us ask the Lord to make us understand the law of love. How nice it is to have this law! How much good it does us to love one another against everything! Do not let yourself be defeated by evil, rather defeat evil with good” (Pope Francis). Ask for this grace this afternoon. Today many are tortured, and the world lacks a loving heart, but you can sow with your daily activities the love that God gives you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Cha là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, cảm tạ Cha vì ngày sống hôm nay và vì tình yêu Cha đã trao ban nơi Con Yêu Dấu của Cha, là Đức Giêsu, Đấng Cứu độ chúng con. Xin Cha thứ tha vì con đã tỏ ra lãnh đạm trước anh chị em, và đã không trao ban những gì con được nhận lãnh từ Ngài. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Ngài đỡ nâng đức tin còn non yếu của con. Con nguyện dấn thân nhiều hơn trong mọi sự. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

God, Good and Just Father, thank you for the day that has ended and for the love that you give in your son Jesus, our savior. We ask forgiveness for the coldness we have had with our brothers and sisters and for not giving others what we recieve from you. We believe but increase our faith to live tomorrow with more dedication in all that we have to live. Hail Mary.