Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/08/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con thấy mình thật hạnh phúc biết bao vì luôn có những người nêu gương đức tin cho con, không ngừng chất vấn đời sống của con, giúp con giữ lòng hướng về những sự trên Trời. “Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: ‘Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.’” (Mt 16,23) Đôi khi sự khôn khéo thế gian và những dục vọng xấu xa lấn át, gây nhiễu loạn khả năng nhận ra Sự Thật và phân biệt đúng-sai trong những việc chúng con làm. Vì thế, lạy Cha, xin giúp con thay đổi những hành động, thói quen đã làm lu mờ chiếc gương lương tâm Chúa đặt trong cõi lòng con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful to have people in my life who hold me to high standards. “He turned and said to Peter, ‘Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do.’” (Mt 16:23). Sometimes cleverness and impure desires intrude and compromise the Truth and correctness with which I do things. Today, I ask for help in changing the behavior that most weighs on my conscience. I offer the works of my day to small buisiness owners, so that they find the necessary means to continue with their activity, at the service of the communities where they live. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đức tin, vì được liên kết với hoán cải, hoàn toàn đối nghịch với việc thờ ngẫu tượng. Đức tin đoạn giao với các tượng thần để quay về với Thiên Chúa hằng sống trong một cuộc gặp gỡ cá vị với Ngài.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §13)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Faith, tied as it is to conversion, is the opposite of idolatry; it breaks with idols to turn to the living God in a personal encounter.” (Pope Francis, Lumen Fidei §13)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã dần khép lại, lạy Chúa, xin ban cho con sự thinh lặng nội tâm, để con có thể tỏ lòng biết ơn với hết thảy những người con đã gặp ngày hôm nay, bởi họ là món quà Chúa tặng ban cho con. Giữa những vất vả nhọc nhằn của ngày đã qua, con có vững lòng tin cậy nơi Chúa không? Con đã chán nản ngã lòng, hay vẫn giữ niềm hy vọng, tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ làm con thất vọng? Liệu con có làm bừng lên lòng trông cậy ấy nơi người khác không? Hay con lại nhân lên sự tuyệt vọng của họ bằng những thái độ và lời lẽ tiêu cực? Chúa ơi, con tha thiết xin Ngài tha thứ, vì con đã để cho mình bị lấn át bởi những cảm giác khiến con và người khác nản lòng. Khấn xin Chúa thương ban ơn, giúp con sống ngày mai với lòng tin tưởng tràn trề trong vòng tay nhân từ của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At nightfall, I ask for the serenity that will allow me to the people I came across as gifts received throughout the day. Did I keep my faith alive in the midst of the difficulties of the day? Have I discouraged or kept my hope awake, knowing that the Lord does not disappoint me? Have I fostered this trust in others or have I fed their hopelessness with pessimistic attitudes or words? I ask forgiveness if I let myself be overcome by feelings that discouraged me and others. I ask for the grace to live a tomorrow fueled by trust in God. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao