Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/04/2022

 

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này đang bắt đầu với nhịp sống và những thách thức của riêng nó mà nhờ đó, con cảm nhận được sự đồng hành của Chúa Giê-su. “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” (Ga 8,30). Con tự hỏi lòng mình: Điều gì sẽ đẹp lòng Cha? Hôm nay con sẽ thực hiện những gì Người đã yêu cầu nơi con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho các nhân viên y tế. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for this day that is beginning now with all its routines and challenges, which I face in the company of Jesus. “He who sent me is with me, he has not left me alone, because I always do what pleases him” (Jn 8:30). I remember previous conversations with Jesus: what will be pleasing to the Father? Today I will put what He has asked of me into practice. Through the intercession of Our Lady, I offer up my day for healthcare workers, the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trong gia đình, chúng ta học cách xin phép một cách chân thành chứ không phải giễu cợt, học cách nói ‘cảm ơn’ như một biểu hiện của lòng biết ơn chân thành đối với những điều chúng ta nhận được, hầu làm chủ sự kiêu ngạo hoặc tham lam và học cách xin lỗi khi chúng ta làm điều gì sai trái.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si §213). Lạy Chúa, đâu là điều mà gia đình con đòi hỏi nơi con?

WITH JESUS DURING THE DAY

“In the family, we learn to ask permission with sincerity and not cynicism, to say “thank you” as an expression of a heartfelt appreciation of the things we receive, to master aggression or greed, and to apologize when we do something wrong.” (Pope Francis, Laudato Si §213). What is my family asking of me?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì ngày sống đang dần khép lại. Con tìm một nơi yên tĩnh, lắng đọng tâm hồn mình và để đầu óc được thư giãn. Con đón nhận những cảm xúc đang ngự trị trong trái tim. Con ghi nhận những gì mình cảm thấy ngay lúc này. Ngày hôm nay, con nhận thấy những người anh em đã chăm sóc con hoặc chăm sóc người khác qua vài cử chỉ. Con có đối xử tử tế với họ không? Con đã cảm ơn họ vì sự quan tâm của họ chưa? Đêm nay, con cảm ơn Chúa về họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am grateful for the day that is now ending. I allow myself to enter into silence: I calm interior noises, I calm my thoughts. I welcome the feelings that inhabit my heart. I take note of what I feel right now. I recognize the people who, throughout this day, took care of me with some gesture, as well as those who take care of others. Did I treat them kindly? Did I thank them for their care? Tonight, I thank the Lord for them all. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao