Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/06/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày Lễ Ngũ Tuần mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống bằng lời cảm tạ vì Cha đã ban Thánh Thần Chúa ngự trên con. “Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Lạy Cha, ngày hôm nay con sẽ ghi nhớ rằng Cha đã sai con đến để trao ban bình an cho mọi người. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống hôm nay và cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH Phanxicô trong tháng này, xin cho các gia đình Công Giáo trên thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống hằng ngày. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this Pentecost Sunday by thanking God for the gift of the Holy Spirit. “May peace be with you. As the Father has sent me, so I send you” (John 20:21). I will remember, throughout this day, that the Father sends me to give his peace to others. I offer the works of this day, through the intercession of Mary, for Pope Francis’ intention for this month, for Christian families, so that they may light up our lives with gestures of love. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên, thông thường chúng ta chỉ dùng đến những niềm an ủi trần thế, những thứ nhanh chóng bị dập tắt, những niềm an ủi nhất thời mà thôi. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tìm kiếm niềm an ủi từ Nước Trời, từ Thánh Thần Chúa, là ‘Đấng xoa dịu hoàn hảo nhất.’ Chính sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho con người là thứ không bao giờ khiến chúng ta cô độc. Và thực tế là việc bên cạnh một người sống cô đơn đã là một niềm an ủi” (ĐGH Phanxicô). Ngày Chúa Nhật hôm nay, con xin tìm kiếm một cách thức để bản thân con được hiện diện trong cuộc đời của những ai đang cảm thấy cô đơn, và bằng cách này, con sẽ trở nên niềm an ủi của Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

“We all look for consolation. Often, however, we resort only to earthly consolations, which are quickly extinguished, they are momentary consolations. Today Jesus offers us the consolation of Heaven, the Spirit, the ‘perfect Comforter.’ It is the tenderness of God in person, which does not leave us alone; and the fact of being with someone who lives alone is already consoling.” (Pope Francis, May 23, 2021) This Pentecost Sunday I will find a way to make myself present in the lives of those who feel alone, and in this way I will be the Lord’s consolation.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày hôm nay và hồi tâm lại những việc mình đã trải qua. Những sự việc đó tác động đến con như thế nào? Con nhớ lại những cuộc gặp gỡ. Tình yêu nào con đã trao đi? Tình thương nào con được nhận lại? Con nhìn lại những nơi con đi qua. Con cảm nhận như thế nào ở những nơi đó? Lạy Chúa, Ngài sẽ nói gì về ngày hôm nay của con? Tựa nép bên lòng Chúa, con lặng nghe tiếng Ngài đang thì thầm cùng con nơi đáy lòng mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close the day and review the events that I experienced today. How did they affect me? I remember the encounters. What love did I give and what love did I receive? I look at the places I’ve been. How did I feel in them? I ask the Lord to tell me a word about my day and I let it come from the bottom of my heart. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao