Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/10/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con nép mình dưới chân Cha để nghe lời Cha dạy dỗ. Cha mời gọi con cùng hiệp thông cầu nguyện với anh chị em con. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” (Lc 11,1-4) Sự hiệp thông không phải là biểu hiện của một mối tương quan thân mật khép kín, nhưng là mối tương quan mở ra, vì “Hội Thánh không phải là hội thánh cho riêng mình, nhưng là cho toàn thế giới. Chúng ta không phải là một thân thể – hay mạng lưới tồn tại để phục vụ chính mình; nhưng là để phục vụ và yêu thương anh chị em, nhất là những người dễ bị tổn thương.” (Đường con tim, Bước 9) Lạy Cha, xin làm cho sứ mạng của chúng con, là những anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH có thể góp phần vào việc xây dựng một Hội Thánh hiệp hành. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Dear Lord, here I am again at your feet to hear your word. You invite me to pray in communion with my brothers and sisters. “Lord, teach us to pray just as John taught his disciples” (Lk 11:1-4). Communion with you is not expressed in an intimate relationship but rather an open one since “the Church is not a church for herself but for the world, we are not a body -network for ourselves but to serve and love our brothers, especially the most vulnerable”. (Step 9). Lord, make our mission as the Pope’s worldwide prayer network leaven in the building of a synodal Church. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong giây phút thinh lặng giữa ngày, con suy ngẫm về sứ mạng cụ thể của mình trong Giáo Hội. Tiến trình hiệp hành “chính là một ân ban và cũng là một nhiệm vụ: đi với nhau, cùng nhau phản tỉnh về những chặng đường đã qua, Hội Thánh sẽ học được nhiều điều từ các trải nghiệm của mình. Tiến trình nào có thể giúp Hội Thánh sống hiệp thông, thực hiện việc tham dự và mở ra cho sứ vụ.” (Tài liệu chuẩn bị THĐGM 2021-2023). Cảm nhận được lời mời gọi và trách nhiệm để sống tiến trình hiệp hành, con an vui trở lại với công việc hàng ngày của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

In a moment of silence, I reflect on my particular mission in the Church. The synodal itinerary “is a gift and a task: walking together, and together reflecting on the path traveled, the Church will be able to learn from what she will experience. What are the processes that can help her to live in communion, to carry out the participation and to be open to the mission.” (Synod 2021-2023 Preparatory Document). Feeling the call and the responsibility to live the synodal process, I return with joy to my daily work.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày sống nữa lại đang dần khép lại . Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, con giữ tâm hồn mình tĩnh lặng và tìm một nơi bình yên. Có ân huệ đặc biệt nào mà con nhận được trong ngày hôm nay không? Con dâng lên Cha lời tạ ơn vì điều đó. Anh chị em của con, thế giới tự nhiên xung quanh con, và chính con, là một biểu hiện của Tình yêu Thiên Chúa. Con có nhận thức được sự thật đơn giản này trong suốt thời gian bận rộn trong ngày của mình không? Con có dừng lại để cảm mến sự thật này không? Con có cố gắng thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trong con bằng những cử chỉ ân cần, vui vẻ, phục vụ và sự hài hước không? Con ngẫm lại những gì mình vừa khám phá được, và đưa ra một quyết tâm để ngày mai con biết chia sẻ những hồng ân Chúa ban với mọi người xung quanh con nhiều hơn. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

With the sun lowering in the sky, the day is coming to a close. Calm your mind and find a place of inner peace. Is there any special grace that you have received today? Thank the Lord if there was. Our brothers and sisters, the natual world around us, and you yourself, are an expression of the Love of God. Are you aware of this simple fact during the busyness of your day? Do you stop to savor this truth? Do you try to express with gestures of kindness, joy, service and good humor the Love that inhabits you? Write down what you discover and make a resolution for tomorrow that encourages you to give what you receive from the Lord. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao