[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 05-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Hãy hiệp nhất với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng sống và trưởng thành trong Đức Tin và trong đời sống Kitô hữu, để chúng ta trở nên chứng nhân can đảm cho Chúa. Hãy hiệp nhất, nhưng không khép kín. Hãy khiêm nhường, nhưng không nhút nhát. Hãy đơn sơ, nhưng không nhẹ dạ. Hãy tế nhị, nhưng không phức tạp. Hãy đối thoại, nhưng phải là chính mình.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha và xin cho các quốc gia, trong các chính sách của mình, biết dành ưu tiên cho tương lai của trẻ nhỏ, nhất là những em đang gặp khốn khó. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
“Be united to each other, help each other to live and grow in faith and in the Christian life, so that you can be fearless witnesses of the Lord. Be united, but not closed. Be humble, but not shy. Be simple, but not naive. Be sensible, but not complicated. Enter into dialogue with everyone, but be yourselves “(Pope Francis). Offer your day to God that every country take the measures necessary to prioritize the future of the very young, especially those who are suffering. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Như xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã giải quyết những thách đố trong thời đại của các Ngài, cũng vậy, là những môn đệ truyền giáo của Nước Thiên Chúa, chúng ta phải biết cách đáp lại những thách đố mà thế giới đang phải đối mặt. Những khoảnh khắc nào trong ngày hôm nay sẽ được ghi dấu nơi lịch sử của Thiên Chúa và lịch sử của chính bản thân bạn? Bạn có thể đáp lại những tác động của Thiên Chúa nơi con tim bạn như thế nào?
WITH JESUS DURING A DAY
Just as in the past Jesus and his disciples responded to the challenges of his time, so it is up to us, the disciples of this time, to give our response as missionary disciples of the Kingdom of God and the challenges facing the world. What moments of this day will be recorded in the history of God and in your history? How can you respond to God’s movements in your heart?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào giây phút cuối ngày, bạn dừng lại và làm phút hồi tâm. Bạn cảm thấy biết ơn vì điều gì? Bạn muốn dâng lên Chúa những gì? Bạn đang cần gì? Hãy lưu tâm đến những điều bạn học được hôm nay, một điều tốt lành từ ai đó hay là một sự giúp đỡ mà chúng ta đã trao đi. Hãy cảm tạ Chúa vì những người đã hiện diện trong những khoảnh khắc đó và cầu nguyện cho họ. Hãy sẵn sàng để sống an vui vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.