Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Thứ năm Tuần Thánh. Một ngày mới đã đến cùng với cơ hội dâng đời sống con cho Chúa để phục vụ tha nhân.”Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”(Ga 13,1). Tình yêu có sức mạnh lay động vũ trụ và đôi khi làm ta đau đớn vì nó yêu cầu chúng ta bỏ qua mọi thứ, quay về điều thiện thay vì điều ác, và đáp lại những hành động gây hấn bằng tinh thần huynh đệ. “Yêu kẻ thù của mình là xây dựng hạt nhân của một cuộc cách mạng Kitô giáo” (ĐGH Phanxicô). Chúa để lại cho chúng ta một di sản về tình yêu và sự phục vụ vô điều kiện. Con sẽ sống lời mời gọi này như thế nào? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Holy Thursday. A new day has come along with the opportunity to offer your life to the Lord to serve others. “He loved his own in the world and he loved them to the end.” (Jn 13:1) Love is the strength that moves the universe and at times hurts because it ask us to let things pass, to return to good instead of evil, and to respond to aggressions with a spirit of brotherhood. “To love your enemies is to construct the nucleus of a Christian revolution” (Pope Francis). The Lord leaves us a legacy of unconditional love and service. How are you going to live this invitation? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con đồng hành cùng Chúa trong những giờ phút cuối cùng của Ngài. Chúa Giê-su, Đấng không giữ lại gì cho riêng mình và không đáp trả lại bằng bất cứ hành động bạo lực hoặc gây hấn nào, Ngài mời gọi con trở thành người mang đến hòa bình và tránh xa bạo lực. Nỗ lực thúc đẩy một thế giới của tình huynh đệ bằng những hành động nhỏ nhất. “Hãy để những ai có lòng tin cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện và ăn chay, và để triều đại của hòa bình tồn tại trên thế giới thay cho sự điên cuồng của chiến tranh!” (ĐTC Phanxicô). Con dâng lời cầu nguyện với Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, xin cho con nên hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Accompany the Lord in his final hours. He who reserved nothing for himself and who did not respond to a single act of violence or aggression received invites you to be a maker of peace and not of violence. Forge a world of brothers and sisters from the smallest details. “Let those who believe dedicate themselves intensely to prayer and fasting. And let the reign of peace persevere in the world over the madness of war!” (Pope Francis). Pray to Jesus, “Lord make me meek and humble of heart.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, chiều nay, trong tâm tình biết ơn, con chiêm ngắm Ngài quỳ gối rửa chân cho từng người, hiến dâng chính Ngài cho chúng con. Ngày hôm nay con đã phục vụ như thế nào? Con đã phục vụ lòng kiêu hãnh và sự tự phụ, những cảm xúc dẫn đến bạo lực, hay con đã phục vụ anh chị em con với sự khiêm nhường và trao phó? Xin Ngài biến đổi trái tim con và xin đổ tràn ân sủng trên con để con biết hy sinh bản thân mình vì lợi ích của tất cả mọi người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, this afternoon I contemplate you gratefully, on your knees, in the act of washing the feet of each one, as you spend yourself for all. How have I served this day? Have I served pride and conceit that breed violence, or have I served my brothers and sisters with humility and surrender? Get my heart out of error and give me the Grace to spend myself for the good of all. Hail Mary…