Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/05/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người trẻ, ước mong họ có thể gặp được nguồn ân sủng đích thực nơi Đức Ki-tô trong cuộc sống. “Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,55). Những ý tưởng, hình ảnh, từ ngữ và âm thanh Cha trao ban sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con, từ đó con có thể chia sẻ với anh chị em mình. Lạy Cha, hạt mầm nào đang nảy nở trong con? Con có nuôi dưỡng tình yêu, hy vọng và mong muốn được phục vụ không? Lạy Cha, xin cho con biết nuôi dưỡng tâm hồn và thần trí con. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for a new day and offer it up for young people, that they may encounter the true nourishment for their lives in Christ. “My flesh is treu food and my blood is true drink” (Jn 6:55). Ideas, images, words, and sounds that you allow to enter your day feed your heart and then, it is that which you will share with others. What things do you allow in to contribute to your being? Do you nourish hope, love, and a desire to serve? Take care of your mind and heart. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con đã trải qua buổi sáng như nào? Con tạm dừng đôi chút để nhìn vào tâm hồn mình. “Chúa Giêsu đã phục sinh và Ngài muốn chúng ta chia sẻ sự mới lạ về sự phục sinh của Ngài. Ngài là người trẻ đích thực của một thế giới đang già đi và Ngài cũng là người trẻ của một vũ trụ đang chờ đợi ‘sự tái sinh’ (Rm 8,22) để được mặc lấy ánh sáng và sức sống của Ngài.” (ĐTC Phanxicô). Trong những khoảng khắc nào con nhận thấy niềm vui Phục sinh? Con tạ ơn vì những khoảnh khắc đó và lan tỏa niềm vui ấy đến với người khác.

WITH JESUS DURING THE DAY

How are you doing thus far today? Pause to recalibrate your heart. “Jesus has risen, and he wants us to share in the novelty of his resurrection. He is the true youth of an aging world, and he is also the youth of a universe that waits with ‘labor pains’ (Rm 8:22) to be clothed with his light and with his life” (Pope Francis). In what moments have you felt the joy of the Resurrection so far today? Give thanks for those moments, and spread that joy to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày sống đang dần khép lại, con nhìn về những điều Chúa đã ban cho con. Con nhận thấy những dấu hiệu nào của Chúa Giêsu Phục sinh trong ngày sống? Con khám phá ra những điều mới mẻ, những điều ngạc nhiên, những điều đã khiến con tràn đầy sức sống, hy vọng và niềm vui bởi nhờ đó mà con mở lòng với những người anh em của mình. Chúa Giê-su luôn hành động để giúp con dự phần vào sự sống vĩnh hằng mà Ngài hứa với chúng con. Con đã nhận được những dấu hiệu của sự sống ấy như thế nào? Con viết ra một quyết tâm để bước tiếp trên con đường mà Chúa đã dành sẵn cho con. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take the day that is now ending in your hands and recognize what the Lord has given you in it. Where do you perceive signs of the risen Jesus in your day? Discover the new, the surprising, what has filled you with life, hope, joy, and what has opened you to your brothers. Jesus has worked today to make you participate in the abundant life that he promises us. How have you received these signs of life? Make a resolution for tomorrow to choose the paths of life that the Lord offers you. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao