Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/08/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày Chúa Nhật với tâm hồn tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn trong sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha. “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Lc 12,34). Qua Lời Chúa, con xin nâng tâm hồn lên cùng Chúa Giêsu, cùng ước mong hành động của con được giống như Ngài. Xin cho lời nói của con chứa đầy sự dịu dàng của Chúa, và con có thể biểu hiện sự nhân từ của Ngài cho tất cả những người con gặp trên hành trình của mình. Con xin dâng mọi công việc trong ngày để cầu nguyện cho ý chỉ tháng này là cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

With a grateful heart full of love, I begin this Sunday in the presence of God the Father. “For where your treasure is, there also will your heart be.” (Lk 12:34). With these words of Jesus, I place my heart before Him with the desire that my actions resemble His. May my words be full of your tenderness. And may I reflect Your kindness to everyone I meet on my journey. I offer my works of this day for the intention of Pope Francis for the month of August, for small buisiness owners. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trong sự chuyển động vòng tròn, ánh sáng đức tin chiếu rọi tất cả các mối tương quan của con người chúng ta, bởi nhờ đó chúng ta có thể được sống trong sự kết hợp với tình yêu trìu mến của Chúa Kitô.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §32)

WITH JESUS DURING THE DAY

“In this circular movement, the light of faith illumines all our human relationships, which can then be lived in union with the gentle love of Christ.” (Pope Francis, Lumen Fidei §32)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành trọn tâm hồn mình trong giây phút cầu nguyện buổi tối ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì một ngày sống nữa mà Ngài đã ban cho con cũng như cho những người con đã gặp gỡ. Thái độ của con đối với họ như thế nào? Con có coi trọng vẻ bề ngoài hay là nhân phẩm? Con chú trọng vào những tài năng hay thiếu sót của họ hơn? Con đã cầu nguyện cho tha nhân hay chỉ trích tha nhân? Lạy Chúa, xin thương tha thứ khi con có những hành động thiếu đi lòng nhân từ của Ngài. Con sẽ bắt đầu lại vào ngày mai và ghi nhớ rằng con sẽ bị xét đoán như cách mà con xét đoán người khác. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I gather my strength in evening prayer. I thank God for another day of life He has given me and for all those I met. How was my attitude towards them? Did I focus on virtue or the superficial? Did I give more importance to thier gifts or flaws? Did I pray for my brother or did I criticize him? I ask forgiveness if I lacked a compassionate heart like the Lord’s, and I prepare to start again tomorrow, remembering that I will be measured by the measure with which I measure others. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao