Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/10/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng với bình minh của ngày mới, con chiêm ngắm về mầu nhiệm khi Mẹ Maria nói lời xin vâng và tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa để con được soi sáng cho hành trình của chính mình trong ngày sống hôm nay. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 26-38). Mẹ xin vâng nhận lấy sứ vụ làm Mẹ Thiên Chúa không có nghĩa là Mẹ thấu hiểu mọi sự. Mẹ có những đắn đo, có những thắc mắc bởi sứ vụ này cần cả con người Mẹ. Lạy Chúa, xin cho con được như Mẹ, sẵn sàng nói lời xin vâng trước những sứ vụ của Chúa cũng như thực thi những việc vì lợi ích lớn hơn của Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

With the rising sun, I contemplate Mary’s availability and Her love for God to illuminate my path. “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word”. (Lk 1: 26-38). Making herself available for the mission of being the mother of Jesus did not mean understanding everything. There was confusion and many questions because it was a mission that involved Her whole person. Lord, let us pray that like Mary, we make ourselves available to your mission as well working for the greater good of the Church. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng lại mọi việc con đang làm, để đặt mình trong sự hiện diện của Chúa và suy ngẫm về sự sẵn sàng của mình trước sứ vụ của Chúa Ki-tô. Con có để cho Chúa Thánh Thần dẫn lối hay con từ chối Ngài? Bước thứ 7 trong Đường Con Tim, ĐGH Phanxicô nhắn nhủ “không có tự do nào là vẹn toàn cho bằng để Chúa Thánh Thần dẫn ta đi, từ bỏ sự toan tính và sự kiểm soát mọi sự, để Chúa soi sáng, dẫn đường, định hướng và thúc đẩy chúng ta đến nơi Ngài muốn”. Xin cho con được bước tiếp trong ngày sống này với khao khát được Chúa Thánh Thần dẫn lối, như Mẹ Ma-ri-a đã từng.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop my activities for a moment and place myself in the presence of the Lord meditating on my availability to the mission of Christ. Do I let the Spirit act in me or do I resist his action? In step 7 of the Way of the Heart, Pope Francis expresses that “there is no greater freedom than to let oneself be carried away by the Spirit, to give up calculating and controlling everything, and to allow Him to enlighten us, guide us, orient us, push us towards wherever he wants.” I continue my journey with the purpose of allowing myself to be guided by the Spirit, just as Mary did.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con tìm một nơi yên tĩnh và nhìn lại ngày đã qua. Hôm nay, Chúa đã ban cho con những món quà gì? Con gặp khó khăn trong những hoàn cảnh như thế nào? Con đã cố gắng chịu đựng một mình, hay chạy đến với Mẹ Ma-ri-a? “Mẹ Ma-ri-a luôn ở ngay bên cạnh đoàn con nơi trần thế. Mẹ rất nhân từ. Chưa từng có người nào chạy đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời… Mẹ luôn lắng nghe tiếng chúng ta khẩn cầu, ngay cả những điều còn nằm sâu thẳm trong tim mà ta chưa có dũng khí để nói ra.” (ĐGH Phanxicô) Ngày mai khi thức giấc, xin cho con được nhớ đến điều này và xin cho con luôn biết chạy đến cùng Mẹ. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Come to a place of inner peace and think back to the beginning of the day. What gifts did the Lord bestow on you today? What situations were conflicting for you? Did you live them alone or did you come to your Mother? “Mary is always there, next to us, with her maternal tenderness. The prayers addressed to her are not in vain…listening to our voices, even those that remain closed in our hearts, that do not have the strength to come out”- Pope Francis. Keep this in mind tomorrow and make a goal to continue to keep Mary with you. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao